พลังสก็อตติช

2016-11-08-envi-03

ตุลาคมที่ผ่านมา ข้อมูลจาก WeatherEnergy แสดงออกมาว่า ฟาร์มกังหันลมในสก็อตแลนด์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายได้ 792,717 MWh (792,717,000 ยูนิต) เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปี 2015 ราว 25 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) ระบุว่า ปริมาณไฟฟ้ามหาศาลนี้อยู่ในจุดพอเพียงและเพียงพอสำหรับ 87 เปอร์เซ็นต์ของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยในครัวเรือนของสก็อตแลนด์ รวมถึงช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนได้นับล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในภาพรวมความต้องการการใช้พลังงานรวมของทั้งประเทศ อัตราการบริโภคพลังงานในเดือนตุลาคม ทั้งระดับครัวเรือน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม คือ 2,080,065 MWh (2,080,065,000 ยูนิต) ซึ่งพลังงานลมรองรับได้เพียง 38 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการ และหากสก็อตแลนด์ต้องการดำเนินการให้ได้ตามแนวทางนี้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายทางการเมือง และการนำไปใช้งานจริงของภาคส่วนต่างๆ

จากการวิเคราะห์โดย Ricardo Energy and Environment ออกมาเป็นรายงาน ‘The Energy of Scotland: Heating, moving and powering our lives from now to 2030’ โดยระบุถึงทิศทางการนำพลังงานหมุนเวียนมาเทคโอเวอร์พลังงานฟอสซิลภายในปี 2030 ว่า

  • ครึ่งหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าในสก็อตแลนด์จะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
  • 2 ใน 5 ของครัวเรือนสก็อตแลนด์จะใช้ระบบทำความร้อนจากพลังงานหมุนเวียน โดยกฎหมาย Warm Homes Act จะเข้ามาช่วยจัดการโครงข่ายและดูแลการเข้าถึงระบบทำความร้อนนี้ได้ในราคาประหยัด
  • แผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดการใช้พลังงานในครัวเรือนลง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะการออกแบบบ้านเรือนอีกนับล้านให้มีฉนวนกักเก็บความอบอุ่น ทำให้ค่าไฟถูกลง
  • รถยนต์จำนวน 1 ใน 3 และครึ่งหนึ่งของรถบัส จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงานฟอสซิลในระบบขนส่งและยานพาหนะต่างๆ ให้ได้ 40 เปอร์เซ็นต์
  • กระแสไฟฟ้าในสก็อตแลนด์ทั้งหมดจะถูกผลิตจากระบบพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในอนาคตจะสามารถส่งออกพลังงานสีเขียวเหล่านี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
  • งบประมาณการดูแลสุขภาพ National Health Service (NHS) จะลดลงราว 90 ล้านยูโร เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยจากสภาวะอากาศชื้นและหนาวเย็นลดลง
  • ผลที่ตามมาคือ การสร้างงานกว่า 10,000 อัตรา บ้านเรือนมีความอบอุ่นมากขึ้น และเป็นประเทศที่ปลอดมลพิษ

อ้างอิงข้อมูลจาก: Independent.co.uk
scottishhousingnews.com

 

 

Editorial Staffพลังสก็อตติช

Related Posts

สปีติ: แม่น้ำสีไจ (3)

16 คนแขวนชีวิตไว้กับจักรยาน สองคน แขวนกล้องไว้ที่คอ บนเส้นทาง Spiti Valley หุบเขาหนาวทะเลทราย แห่งเทือกเขาหิมาลัย บนความสูงที่อาจทำให้ชีวิตหยุดเต้น

เถียงกันเรื่องผ้าอนามัย ของฟรีหรือสินค้าฟุ่มเฟือย?

ประเทศสก็อตแลนด์กำลังจะออกนโยบายที่ทำให้ผ้าอนามัยเป็นของฟรี ประเทศอินเดียจัดประเภทผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย

พลังงานใต้พิภพจากภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์เป็นชาติผู้นำเรื่องพลังงานหมุนเวียน พวกเขาใช้พลังงานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 และล่าสุดพวกเขากำลังใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า 'ธอร์' ในการขุดพลังงานความร้อนจากภูเขาไฟ