หลักเกณฑ์ป้องกันอาการบาดเจ็บจากช็อปปิ้งออนไลน์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

หลักเกณฑ์ป้องกันอาการบาดเจ็บจากช็อปปิ้งออนไลน์

ใกล้ช่วงเทศกาล การจับจ่ายซื้อของเป็นกิจกรรมสำคัญ ไม่ว่าจะจับจ่ายเป็นของขวัญให้ผู้อื่นหรือตนเอง และการช็อปปิ้งออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่เราใช้มากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมช็อปปิ้งออนไลน์จบลงโดยแฮปปี้เอนดิ้งก็มาก และผู้บริโภคเจ็บตัวมาก็มีไม่น้อย เพราะสินค้าไม่ตรงปก และอีกสารพัดปัญหา หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนที่เป็นผู้เล่นในภูมิทัศน์ตลาดออนไลน์ จึงหาข้อตกลงร่วมในการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เพราะศักยภาพในการเติบโตของตลาดออนไลน์ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

 

 

สนับสนุนโดย

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY