สุรชัย ตรงงาม: ไม่มีพลเมืองตื่นรู้ในประเทศที่กดทับ

สุรชัย ตรงงาม ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมที่ขวางกั้นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้อย่างที่รัฐบาลวาดฝันไว้ได้อย่างไร

น้ำแท้ มีบุญสล้าง: เมื่อกฎหมายไทยไร้ราก ความอยุติธรรมจึงบังเกิด

น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด รื้อค้นหลักปรัชญากฎหมายสากล เพื่อฉายให้เห็นความวิปลาสในกระบวนการยุติธรรมของไทย

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร: ประเทศนี้ยังมี ‘แพะ’ ในกระบวนการยุติธรรม

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร ชำแหละกระบวนการยุติธรรมให้เห็นถึงความวิบัติในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งก่อให้เกิด ‘แพะ’ ตัวแล้วตัวเล่า

ไพสิฐ พาณิชย์กุล: หัวใจของกฎหมายอยู่ที่ความยุติธรรม

มุมมองต่อความเหลื่อมล้ำจากงานวิจัยของ ไพสิฐ พาณิชย์กุล ให้ข้อสรุปในเชิงสมการว่า ความเหลื่อมล้ำเท่ากับ ช่องว่างระหว่างความเป็นจริง กับ ช่องว่างทางกฎหมาย ยิ่งช่องว่างมาก ความเหลื่อมล้ำยิ่งมาก

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์: ชีวิตเหลื่อมล้ำ ในรัฐตามอำเภอใจ และไร้การตรวจสอบ

บทวิพากษ์ถึงประเทศเหลื่อมล้ำ-ความยุติธรรมชำรุด โดย เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ในนามตัวแทนพรรคสามัญชน

‘ขบวนการมดแดง’ วีรบุรุษหรือเหล่าร้ายแห่งแอฟริกาใต้

ผลจากยุคสงครามสีผิวทำให้ที่ดินเป็นปัญหาสำคัญในแอฟริกาใต้ เมื่อมีปัญหาการเวนคืนหรือไล่ที่ The Red Ants จะเข้ามาทำหน้าที่ 'เคลียร์' ด้วยวิธีการรุนแรง มีทั้งการปล้น ก่ออาชญากรรม ที่สำคัญภารกิจของพวกเขามีรัฐเป็นผู้ว่าจ้าง และไม่เคยตกเป็นข่าว

ทวีศักดิ์ มณีวรรณ์: เมื่อ P-Move ทวงคืนความสุขจาก คสช.

เป็นอีกครั้งที่ 'ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)' ซึ่งเป็นเครือข่ายคนจนและผู้ทุกข์ยากจากทั่วประเทศรวมกลุ่มกันทำงานเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรม ครั้งนี้พวกเขาใช้ทางเท้าหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่มั่น ก่อนเดินหน้าทวงถามตระเวนเคาะประตูถึงแต่ละกระทรวงเพื่อขอคืนความสุขให้คนจนหรืออย่างน้อยก็อยากเห็นความคืบหน้าจากการร้องเรียนปัญหาอย่างยาวนาน

คุยกับ สุริชัย หวันแก้ว: อารมณ์ในความเหลื่อมล้ำกับเหตุผลสำคัญของความฝันร่วม

หากมองสังคมเป็นโครงข่ายระบบนิเวศที่ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำเป็นเหมือนตาข่ายของปัญหาที่โยงใยกันในระดับโลก ที่เกิดในระดับนโยบายแต่ส่งผลสะเทือนถึงระดับบุคคล