คุมมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัย…หน้าที่ใคร?

การเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ในราคาเป็นธรรม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จึงเรียกร้องให้สิ่งนี้เป็นจริง

น้ำใสๆ ไม่ได้ปลอดภัยทุกขวด

ตรวจสอบน้ำดื่มบรรจุขวด ใสแค่ไหนก็อย่าไว้ใจถ้าผลิตมานานแล้วเกิน 6 เดือน และไขข้อข้องใจ ถ้าทิ้งขวดน้ำไว้ในรถนานๆ ยังจะดื่มได้อย่างปลอดภัยหรือไม่