Samui Sound: เยื้องย่างฟังเสียงข้างใน กับ ประมวล เพ็งจันทร์

'เดินกินห่อ สาวย่าน ตำนานหมุย' เป็นกิจกรรมเดินตามครู-อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ รอบเกาะสมุยครั้งที่ 2 ที่จุดประสงค์แรกเริ่มของอาจารย์ยังคงเดิม คือการเดินเพื่อสำรวจทั้งภายนอกที่พบเห็น และภายในใจเราเองที่พบเจอในระหว่างก้าวย่าง

ว่าด้วยความรักในทัศนะวัยชรา: ประมวล เพ็งจันทร์

เมื่อครั้งที่เรายังทำนิตยสาร WAY ฉบับรายเดือน เราเคยสนทนากับ ประมวล เพ็งจันทร์ และถ่ายทอดเรื่องราวของเขาลงในคอลัมน์ Interview ในนิตยสาร WAY ฉบับที่ 70 บทสัมภาษณ์ฉบับยาวเหยียดที่ว่าด้วยเรื่องการละวางตัวตน คำถาม ความโกรธ ความกลัว ที่อาจารย์ประมวลเคยยึดถือมาทั้งชีวิต 'ความรัก' เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์ประมวล และโชคร้ายที่ความรักบางส่วนถูกตัดออกจากพื้นที่ตีพิมพ์ ในวาระโอกาสนี้ เราอยากนำ ‘ความรัก’ ของอาจารย์ประมวลมาถ่ายทอดสู่กัน

WAY 70 CHINESE DREAM

แม้จะมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ำ คอรัปชั่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไร้มารยาท แต่ยักษ์ที่หลับใหลได้ลืมตาตื่นมาพักใหญ่แล้ว คราวนี้ยักษ์ตัวนั้นกำลังขยับตัว เตรียมแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ ถือเป็นการกลับมาของ ‘จักรวรรดิจีน’ ที่โลกต้องจับตา