The BEST of WAY 2017: Editors’ Picks

เนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ waymagazine.org และหน้าเพจ waymagazine มีมาก ของดีบางชิ้นไม่เกี่ยวข้องกับความป๊อปปูลาร์ แต่เป็นการงานอันเป็นที่รัก และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความภาคภูมิในวิชาชีพ และนี่คือ 10 งานเขียนที่กองบรรณาธิการคัดเลือกและนำเสนอ

ประวัติศาสตร์ไม่ได้เดินย้อนหลัง แต่ว่ายวนไม่รู้จบ

เก็บความจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ 'มองย้อน 3 เหตุการณ์เดือนพฤษภา มองไปข้างหน้าอนาคตสังคมไทย' เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 มองย้อนเหตุการณ์สำคัญในเดือนพฤษภาคมสามเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ 2535 การล้อมปราบ 2553 และรัฐประหาร 2557 ผ่านมุมมองของคนสามรุ่น

‘คนเดือนห้า’ กับใบหน้าความรุนแรง

มองสามเหตุการณ์สำคัญในเดือนพฤษภาคม ที่กวางจู เกาหลีใต้ ค.ศ. 1980 พฤษภา 35 และพฤษภา 53 ผ่านระบอบการเมืองกับความรุนแรง ที่มีทั้งความเหมือนและความต่างในหลายๆ มิติ

ยังไม่ลืม พฤษภา’53 ประเทศนี้มีคนตาย

เหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองเมษายน-พฤษภาคม 2553 ล่วงมาแล้ว 7 ปีเต็ม ผู้กระทำผิดยังคงไม่ได้รับการลงโทษ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและไม่อาจหวนคืน คือ มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รวมทั้งสิ้น 94 คน เราขอบันทึกรายนามบุคคลผู้ล่วงลับไว้ ณ ที่นี้ เพื่อรำลึกและย้ำเตือนว่า พวกเขาเหล่านี้จะไม่ถูกลืม