ทางเลือกไม่เลื่อนลอย

บางครั้งการอยู่ในสังคมที่ตีบตันมากๆ ก็พานให้จิตตกได้ง่าย ลองหาความเจริญใจเจริญสมองให้ตัวเองผ่านการรับรู้เรื่องดีๆ จากบ้านอื่นเมืองอื่นกันดีกว่า เพื่อหวังว่า เรื่องราวดีๆ เหล่านี้จะสร้างพลังให้สามารถสู้ใน ‘บ้านคัลท์เมืองคัลท์’ ได้ต่อไป

จัดการขยะทั้งระบบ ประสบการณ์จากคิตะคิวชู

สำหรับญี่ปุ่น นอกจากจะมีโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งขยะและสิ่งแวดล้อมได้ผล ‘คน’ ก็เป็นแรงสำคัญสำหรับจัดการขยะไม่แพ้กัน ด้วยกรณีศึกษาระบบการคัดแยกและกำจัดขยะจากคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่า ปัญหาเรื่องขยะ จำเป็นต้องเริ่มแก้ตั้งแต่ต้นทาง

ไม่ใช่ฮีโร่ แค่เปลี่ยนโลก

ไพจิตร แสงชัย ได้รับรางวัล Technology Pioneer 2011 จาก World Economic Forum จากการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งโลกทั้งโลกไม่สามารถรีไซเคิลกระดาษชนิดนี้ได้มาก่อน