แม่เมาะไม่มีฟ้า

สารคดีว่าด้วยครอบครัวหนึ่งในอำเภอแม่เมาะ ปราณี อินปัญโญ ต้องการอพยพไปจากแม่เมาะ หลังพ่อของเธอเสียชีวิต ลูกสาวป่วย ปัจจุบันลูกสาวทั้งสองคนย้ายไปเรียนที่เมืองอื่น เธอบอกว่า ลูกของเธอโชคดี

เปิดสถิติร้านชำจำหน่ายยาปฏิชีวนะ

สถิติร้านชำจำหน่ายยาปฏิชีวนะในจังหวัดลำปางไร้เงาเภสัชกร ช่วยให้เราทราบว่า การจัดการปัญหายาในชุมชน อาศัยเพียงมาตรการทางกฎหมายไม่ได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วย

แม่เมาะ: คดีความที่คนใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วม

ดูเผินๆ อาจคิดว่าเป็นปัญหาไกลตัว แต่ถ้าได้ลองหยิบใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดขึ้นมาดู นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทุกคนต้องเห็น ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) บนใบเสร็จค่าไฟฟ้ารวมด้วยแน่นอน และค่า Ft นี้อาจทำให้เราตระหนักถึงต้นทางของการผลิตไฟฟ้าขึ้นมา