‘เมจิกสกินโมเดล’ สังคายนาระบบหยุดยั้งสินค้าหลอกลวง

บทเรียนจาก ‘เมจิกสกิน’ เป็นวิกฤติที่นำมาสู่โอกาสในการสังคายนาระบบการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จนเกิดเป็นข้อเสนอ ‘โมเดลการทำงาน 7 ระบบ’

ปฏิรูปกฎหมายยาเพื่อประชาชน

คนไทยใช้ยาเยอะไม่แพ้ชาติใดในโลก จากสถิติในปี 2553 คนไทยบริโภคยารวมมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท สาเหตุหนึ่งมาจากการใช้ยาต้นแบบที่มีราคาแพง สะท้อนถึงปัญหาระดับโครงสร้างที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน

เหตุผลที่ต้องค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยา

เมื่อพิจารณาสาระสำคัญที่ซ่อนระหว่างบรรทัดในร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับกระทรวงสาธารณสุข กลับพบว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดอ่อนและช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพเวชกรรมทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าด้วย ‘การแบ่งประเภทยา’

เครือข่ายเภสัชฯ ชี้ร่าง พ.ร.บ.ยา มาตรา 24 เปิดช่องโหว่ผลิตยาปนเปื้อน

เพราะหลักวิชาการของแต่ละวิชาชีพมีความแตกต่างกัน โดยแพทย์เน้นเรื่องวินิจฉัยและรักษาโรค พยาบาลเน้นที่การดูแลคนไข้ ส่วนการผสมและปรุงยาเป็นหน้าที่เภสัชกรโดยตรง จึงควรแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ถูกต้องตามแบบแผน ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับดังกล่าวทำให้ช่องโหว่ที่จะกระทบต่อกระบวนการผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐาน

สภาเภสัชกรรม หวั่นร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับ อย. ทำประชาชนเสี่ยงบริโภคยาอันตราย

สาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ยา ที่อาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน ที่น่าเป็นห่วงคือ ในหมวดยาอันตรายที่เปลี่ยนนิยามใหม่ เป็นยาที่สามารถจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายยาโดยเภสัชกรเท่านั้น

ความไม่มั่นคงในอาหาร ภัยคุกคามอาเซียน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยดูจะมีความเสี่ยงจากอาหารไม่ปลอดภัยมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤติได้ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งความไม่รู้ของผู้บริโภค พฤติกรรมที่เร่งรีบ และการเอาเปรียบของผู้ประกอบการ ที่สำคัญคือห่วงโซ่ของการผลิตอาหารที่บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นทาง

Consumer Channel ทอด(ไม่)ทิ้ง ตอนที่ 1

‘ทอด (ไม่) ทิ้ง’ สำหรับคนที่ชอบทานไข่เจียวหอมๆ ไก่ทอดเหลืองๆ ลูกชิ้นปลาระเบิดเนื้อนุ่ม ก่อนหยิบเข้าปาก เคยก้มลงมองในกระทะหรือไม่ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร จะมาเล่าเรื่องราวใกล้ปากท้องที่เรามองข้าม