ปักกิ่งในม่านหมอก

กว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วที่ท้องฟ้าของกรุงปักกิ่งและหลายเมืองทางตอนเหนือของจีนถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกควันพิษ ยอดตึกระฟ้าทั้งหลายแทบหายไปในอากาศ โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

3 ปีหลังเหตุการณ์ฟูกูชิมะ

แม้จะได้รับเสียงคัดค้านจากประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ TEPCO ที่ต้องเสี่ยงภัยในพื้นที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีออกมาต่อต้านเอง แต่แนวโน้มที่ญี่ปุ่นจะเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศอีกครั้งยังมีความเป็นไปได้สูง

Geothermal Plant-Kenya

ทุ่มงบพลังงานทดแทน

ทางการเคนยาประกาศเดินหน้าเมกะโปรเจ็คต์พลังงานทดแทนเต็มกำลัง ด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพและโรงไฟฟ้าพลังลม ควบคู่ไปกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว