6 ตุลาคม 2519 - 2/2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Tagged: 6 ตุลาคม 2519