วิวาทะ 'ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

วิวาทะ ‘ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’

บางครั้งการสื่อสารของคนระดับผู้นำประเทศที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่เพียงสะท้อนถึงความไม่เข้าใจต่อประเด็นนั้นๆ แต่ยังอาจส่งผลต่อเนื่องไปถึงการกำหนดทิศทางนโยบายที่อาจหลงทางได้  เช่น เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ‘บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค’ ที่กำลังถูกลดคุณค่าให้เป็นแค่ระบบสงเคราะห์ผู้อนาถา

aw_(คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่ขึ้น)

 

 

cover

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY