สนามเด็กเล่น

 

เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ในระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีจำนวน 268,396 คน ขณะที่จำนวนเด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคันมีถึง 29,537 คน

จำนวนตัวเลขดังกล่าวและมูลเหตุปัญหาเบื้องต้น ทำให้เด็กและผู้ปกครองในจังหวัดสุรินทร์ / ท้องถิ่นและท้องที่ / หน่วยจัดการศึกษา / หน่วยสนับสนุนการศึกษา และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันจนกลายเป็นโมเดลเฉพาะจังหวัดสุรินทร์

พวกเขาดึงเด็กและเยาวชนกลับเข้าระบบการศึกษา ประหนึ่งสร้างพื้นที่ให้พลังได้สำแดงออกมา เพราะวัยรุ่นมีพลังประจุในตัวทั้งบวกลบ พื้นที่นี้คือเวทีแสดงพลังด้านบวกของพวกเขา และพวกเขาไม่มองข้ามพลังด้านลบ
การกลับเข้าระบบการศึกษาของเด็กบางคน ทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ชม สนามเด็กเล่น จากจังหวัดสุรินทร์

Editorial Staffสนามเด็กเล่น