ก่อนภาคประชาชนล่มสลาย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ก่อนภาคประชาชนล่มสลาย

บันทึกบทเรียนการต่อสู้ระหว่าง ‘ชาวบ้านชายขอบ’ กับ ‘รัฐบาลทักษิณ’

โดยนักวิชาการผู้ไม่มีพฤติกรรมเจ๊าะแจ๊ะ แต่เคียงบ่าเคียงไหล่คนจนบนถนน – จริง  สมควรอ่านอย่างยิ่ง ก่อนจะแยกพวกแล้วแบ่งข้างตีกัน

ราคาปก 150 บาท สั่งซื้อโดยตรงลดเหลือ 120 บาท รวมค่าจัดส่ง

สั่งซื้อโดยตรงที่กองบรรณาธิการ WAY

วิธีการ :

  • โอนเงินเข้าบัญชี นางสาวทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 101 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 233-221080-2
  • จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน รายการสั่งซื้อ และชื่อที่อยู่ปลายทางผู้รับมาที่นิตยสาร WAY
  • โทรศัพท์ 0-2736-9918 โทรสาร 0-2736-8891
  • Email : [email protected]

Author

โกวิท โพธิสาร
เพลย์เมคเกอร์สารพัดประโยชน์ผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ waymagazine.org มายาวนาน
ก่อนตัดสินใจวางมือจากทีวีสาธารณะ มาร่วมปีนป่ายภูเขาลูกใหม่ในฐานะ ‘บรรณาธิการ’ อย่างเต็มตัว ทักษะฝีมือ จุดยืน และทัศนคติทางวิชาชีพของเขา ไม่เป็นที่สงสัยทั้งในหมู่คนทำงานข่าวและแม่ค้าร้านลาบ