แปลงผักสมานฉันท์

Argentine-school-garden-3

พืชผักนานาพันธุ์ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาหมายเลข 56 ในเบอร์ซาโก ทางตอนใต้ของกรุงบัวโนสไอเรส พืชผักเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

คลอเดีย คอนเซติ รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า แผนงานนี้เกิดขึ้นจากความคิดของ ซิลเวียร์ มุลเลอร์ ครูประจำวิชาฟิสิกส์และเคมี  ในอดีตโรงเรียนแห่งนี้พบปัญหาการใช้ความรุนแรงในหมู่นักเรียนเป็นจำนวนมาก มุลเลอร์เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนและรับรู้ว่าแท้จริงแล้วเด็กนักเรียนมีพลังงานในการทำกิจกรรมมากมาย เธอจึงเริ่มโครงการปลูกผักสำหรับเด็กๆ ขึ้น

สวนผักของเด็กนักเรียนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถนำพืชผักดังกล่าวไปประกอบอาหารภายในโรงเรียน และแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนนำกลับบ้านไปด้วย

ในคาบเรียน ครูสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในแปลงผักให้เข้ากับสิ่งที่นักเรียนควรรู้ อาทิ ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ ครูให้นักเรียนคำนวณปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับมะเขือเทศ ขณะที่คาบภูมิศาสตร์ นักเรียนจะได้รู้จักพืชที่เหมาะกับพื้นที่และสภาพอากาศในแถบต่างๆ ของประเทศ

นอกจากนั้น การปลูกผักกินเอง ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าฤดูนี้เป็นช่วงของพืชผักชนิดใด รับรู้รสชาติที่ต่างจากผักที่ซื้อจากตลาดทั่วไป และมั่นใจได้ว่าปลอดสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์

 

ที่มา: worldcrunch.com

 

 

อภิรดา มีเดชแปลงผักสมานฉันท์

Related Posts

อาหารโรงเรียนฟรีและดีมีอยู่จริง

ปี 1943 ฟินแลนด์เริ่มต้นโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับเด็กทุกคนเป็นประเทศแรกของโลก รัฐบาลขณะนั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพให้ใกล้เคียงกัน โดยเริ่มจากแนวคิดที่ว่า "เด็กจะเรียนได้ดีถ้าท้องอิ่ม"

เมื่อโรงเรียนรัฐมีเอกชนร่วมพัฒนา ผลที่ตามมา ใครได้-ใครเสีย

'โรงเรียนร่วมพัฒนา' คือโรงเรียนรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน ทั้งเงินทุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่จากโรงเรียนหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนโชคดีเหล่านี้มีแค่หยิบมือ นี่คือความต่างทางการศึกษาที่กำลังเกิดขึ้น

เพศศึกษา วาระแห่งชาติ

มีสถิติบอกว่า อัตราการตั้งครรภ์ในคุณแม่วัยรุ่นของไทยนั้นวิ่งเป็นเส้นตรงตั้งแต่ยุค 30-40 ปีก่อน นับว่าเราไปไม่ถึงไหน มองในระดับโลก หลายประเทศยกประเด็น 'เพศศึกษา' เป็นวาระแห่งชาติจริงจังว่าควรสอนเด็กตั้งแต่ตอนไหน มากกว่าการถกปัญหาปลายทางเรื่อง 'ตู้ขายถุงยาง'