พูดดีๆ

saydd-front

รวมบทสัมภาษณ์จากปากคนที่พูดแต่เรื่องดีๆ ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร WAY อาทิ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล , เดชา ศิริภัทร, อัมมาร สยามวาลา, ดิเรก กองเงิน , ปกป้อง ศรีสนิท ฯลฯ ราคา 245 บาท
ความหนา 304 หน้า ราคาปก 245 บาท

  • สั่งซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์ WAY of Book ลด 20 เปอร์เซ็นต์เหลือ 196 บาท (รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน)
  • วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป โดย สายส่งศึกษิต
  • หรือสั่งซื้อโดยตรงผ่าน สำนักพิมพ์ WAY of Book โดย โอนเงินเข้าบัญชี นางสาวทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 101 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 233-221080-2 จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน รายการสั่งซื้อ และชื่อที่อยู่ปลายทางผู้รับมาที่นิตยสาร WAY ได้ 3 ช่องทาง
  1. อีเมล waymagazine@yahoo.com
  2. แฟกซ์ 0-2736-8891
  3. ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ นิตยสาร WAY เลขที่ 137 (1139/14) ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซองว่า ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าหนังสือ)
  4. ตามขั้นตอนในข้อนี้ การส่งหลักฐาน ทางอีเมลด้วยวิธีสแกนเอกสาร หรือ ถ่ายรูป (ให้ชัดเจน) จะเป็นวิธีที่สะดวกและตรวจสอบได้ง่ายที่สุด

โกวิท โพธิสาร

เพลย์เมคเกอร์สารพัดประโยชน์ผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ waymagazine.org มายาวนาน ก่อนตัดสินใจทิ้งตำแหน่งนักเกาหำแห่งทีวีสาธารณะ มาร่วมปีนป่ายภูเขาลูกใหม่ในฐานะ ‘บรรณาธิการข่าว’ อย่างเต็มตัว ทักษะฝีมือ จุดยืน และทัศนคติทางวิชาชีพของเขา ไม่เป็นที่สงสัยทั้งในหมู่คนทำงานข่าวและแม่ค้าร้านลาบ

โกวิท โพธิสารพูดดีๆ

Related Posts

จดหมายไม่มีผู้รับ: กฎหมายไม่มีผู้รับ

สารคดีว่าด้วยเรื่องราวชีวิตคนยังอยู่ สืบค้นภาวะการสูญเสียและคลุมเครือหลังจากบุคคลในครอบครัวพวกเขาหายไป พวกเขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง ครอบครัวไม่มีสิทธิได้รับรู้ชะตากรรมของเขา ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การสูญหายถูกนับ ยังไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ

ราคาของความยุติธรรม

สองปีก่อนหน้าที่ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา กองบรรณาธิการ WAY เคยพูดคุยกับ ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ผู้ศึกษาวิจัยและร่างเป็น พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. … ถึงกองทุนที่ว่ากันว่า จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มโอกาสให้คนบางกลุ่มมีสิทธิ์ ‘เข้าถึง’ กระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อถ่วงดุลคำพูดที่ว่า "มีแต่คนจนที่ติดคุก"

New Economic Model

‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ (Middle-Income Trap) เป็น ข้อวินิจฉัยอาการจับไข้ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้คือการวินิจฉัยที่มาของโรคทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลพวงจากโครงการวิจัยเรื่อง ‘โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ’ ของนักวิจัยใน TDRI ผ่านบทสัมภาษณ์ขนาดยาวพร้อมข้อมูลอ้างอิงเชิงลึก โดยกองบรรณาธิการนิตยสาร WAY