WAY 62 ‘เหยียด’

WAY62-cv

 

Main Way

เรื่องราวเริ่มต้นจากข้อสังเกตหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนิสัยช่างเหยียดอยู่ในสายเลือด ไม่ว่าจะเหยียดชาติพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้าน มาจนถึงเหยียดเพศหญิงตามลักษณะสังคมชายเป็นใหญ่

กองบรรณาธิการฝ่ายหญิงของนิตยสาร WAY อดรนทนไม่ไหว จึงผนึกกำลังผลิตข้อเขียนว่าด้วยการเหยียดออกมา มิวายเกิดการเหยียดซ้อนเหยียดขึ้นมาอีกในทำนองว่า กองบรรณาธิการฝ่ายชายวิพากษ์วิจารณ์ข้อเขียนชิ้นนี้ว่าช่างเต็มไปด้วยการจิกกัด ขี้บ่น ตามประสานิสัยยิ้งหญิง สงสัยนิสัยช่างเหยียดจะซึมลึกในสายเลือดพวกเราจริงๆ

 

WAY62interview_pokpongs

 

Interview

ความเคลื่อนไหวเล็กๆ ที่ควรให้ความสนใจยิ่ง ร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. … ที่กำลังอยู่ในขั้นพิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ กองทุนยุติธรรมเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2549 พูดอย่างคร่าวๆ มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ปัญหาของกองทุนยุติธรรมคือรายจ่ายไม่พอกับความต้องการการช่วยเหลือของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในฐานะผู้ทำการวิจัยและศึกษา กระทั่งเขียนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้

กระทั่งเสนอให้เปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม นี่เป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆ ที่อาจส่งผลต่อภาพใหญ่ของสังคมไทย ที่พูดกันมาตลอดว่า ความยุติธรรมไม่เคยมีจริง

 

way62SubWay

Sub-Way

คำถามเบื้องต้นคือวาทกรรมที่บอกว่านักศึกษาตายแล้วนั้น จริงหรือไม่ นักศึกษาสนใจเรื่องราวไกลตัวเพียงปลายจมูก นักศึกษา พ.ศ.นี้ เทียบไม่ได้กับนักศึกษาใน พ.ศ. เรียกร้องประชาธิปไตย

จริงหรือ สารคดีขนาดสั้นชิ้นนี้พยายามหาคำตอบนั้น

 

 

 

อภิรดา มีเดชWAY 62 ‘เหยียด’

Related Posts

เยาวชนกับการเมือง “เป็นนักศึกษาทำไมไม่ไปเรียน”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง' ชวนสนทนาหาคำตอบให้กับคำถามเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษา ในฐานะ 'เยาวชน' ที่ว่า "นักศึกษาหายไปไหน" และ "เป็นนักศึกษามายุ่งเรื่องการเมืองทำไม"

เด็กๆ ก็ ‘เหยียด’ เป็น

ต่อจากนี้คงพูดไม่ได้แล้วว่า "เด็กเหยียดไม่เป็น" เพราะงานวิจัยล่าสุดจามหาวิทยาลัยยอร์คออกมาเปิดเผยว่าไม่ว่าจะเด็กเล็ก (5-8ปี) หรือเด็กโต (9-12ปี) พวกเขาก็รู้จักและเข้าใจว่า 'เหยียด' คืออะไร

จดหมายไม่มีผู้รับ: กฎหมายไม่มีผู้รับ

สารคดีว่าด้วยเรื่องราวชีวิตคนยังอยู่ สืบค้นภาวะการสูญเสียและคลุมเครือหลังจากบุคคลในครอบครัวพวกเขาหายไป พวกเขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง ครอบครัวไม่มีสิทธิได้รับรู้ชะตากรรมของเขา ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การสูญหายถูกนับ ยังไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ