ภาพจากโรงพยาบาลศิริราช - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ภาพจากโรงพยาบาลศิริราช

ภาพจากโรงพยาบาลศิริราช หลังสำนักพระราชวังแถลงการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ภาพถ่าย: อนุชิต นิ่มตลุง

 

1rez

4rez

5rez

6rez

img_5472rez

img_5486rez

img_5495rez

img_5499rez

img_5549rez

img_5608rez

img_5679rez

img_5696rez

img_5705rez

img_5715rez-copy

img_5772

img_5791

img_5803

img_5827

img_5845

img_5848

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY