น้ำมันทอดซ้ำซาก - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

น้ำมันทอดซ้ำซาก

 

ปลายทางของน้ำมันทอดจนเสื่อมสภาพแล้วจะไปอยู่ที่จุดไหน? ใช่จบลงที่ลานซักล้างหน้าบ้าน ท่อน้ำทิ้ง หรือกรอกใส่ถังเก็บไว้ขาย นำไปรีไซเคิลทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลต่อไปหรือเปล่า?

การจัดการน้ำมันทอดแล้วด้วยการรีไซเคิลเป็นวิธีที่ถูกต้องและได้รับความนิยมอย่างหนึ่ง หากข้อกังวลคือในธุรกิจรับซื้อน้ำมัน น้ำมันส่วนหนึ่งจะนำกลับไปผลิตอาหารสัตว์ บ้างนำไปฟอกสีให้ใสแล้วกลับมาขายใหม่
พักข้อกังวลข้อนั้นไว้ก่อน หากความเคยชินอีกประการ คือการทอดแล้วทอดอีกจนน้ำมันเสื่อมสภาพ ที่เกิดขึ้นทั้งในห้องครัวและร้านขายอาหารทั่วไป

อาสาสมัครบนเกาะสีชัง ร่วมมือกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คิดวิธีและสร้างระบบเพื่อดึงน้ำมันในภาคครัวเรือนและร้านค้าออกจากระบบอย่างถูกวิธี ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปรีไซเคิลทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลใช้ในเรือประมงของชาวบ้านต่อไป


Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY