ท้อง 'ไม่รับ' - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ท้อง ‘ไม่รับ’

รัฐหลุยส์เซียน่า เป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐในสหรัฐที่ไม่อนุญาตให้มีการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียน ผลก็คือ สถิติวัยรุ่นตั้งครรภ์สูง โดยเฉพาะที่โรงเรียน Delhi Charter เมือง Delhi มีนักเรียนราว 600 คน

ทีมผู้บริหารโรงเรียนไม่เชื่อเรื่องสิทธิทางการศึกษาของนักเรียนหญิง ดูได้จากนโยบายการศึกษาของโรงเรียนที่เขียนเอาไว้ว่า โรงเรียนไม่ได้มีอำนาจเพียงแค่บังคับให้นักเรียนทดสอบการตั้งครรภ์ แต่ยังสามารถไล่นักเรียนที่ตั้งครรภ์หรือไม่ยอมเข้ารับการตรวจออกจากโรงเรียนได้

ด้านผู้อำนวยการโรงเรียน อลัน คริสต์แมน อธิบายเหตุผลว่า ทำไปเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมถูกคุกคามหรือถากถางจากบรรดาเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

อย่างไรก็ดีเมื่อเรื่องนี้เป็นข่าวออกไป ทางโรงเรียนก็ระงับกฎข้อนี้ไว้ชั่วคราว และ หันมาทบทวนเรื่อง การให้เด็กสามารถกลับมาเรียนได้หลังคลอด

กลับมามองเอเชีย จากข้อมูลองค์การอนามัย โลก ปี 2552 พบว่า ในจำนวนวัยรุ่นหญิงเอเชีย 1,000 คน มีแม่วัยรุ่น (15-19ปี) 56 คน จำนวนเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่ 65 คน ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ 70 ต่อ 1,000 คน  สูงที่สุดในทวีปเอเชีย

 5 อันดับของจังหวัดที่มีสถานการณ์ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสูงสุด คือ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง นครนายก และตราด (ข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

ที่มา : Alternate.org

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY