'25 ปี' แก่เกินจ้าง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

’25 ปี’ แก่เกินจ้าง

CHINA JOB FAIR

เมื่อเดือนที่ผ่านมาสำนักงานทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัยในสังคม สาธารณรัฐประชาชนจีน  เสนอให้ทางรัฐบาลออกกฎหมาย  ควบคุมอายุในการเลิกจ้าง แก่ประชาชนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงปักกิ่ง

สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้เข้ามาทำงานในกรุงปักกิ่ง จะไม่ถูกจ้างงานหากมีอายุเกิน 24 ปี ส่วนผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไม่ถูกจ้างงานหากมีอายุมากกว่า 28 ปี และผู้ศึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกจะไม่ถูกจ้างงานหากมีอายุมากกว่า 35 ปี

เป้าหมายหนึ่งในการออกกฏ คือเพื่อควบคุมการทะลักของประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในกรุงปักกิ่ง แต่เพราะระบบทะเบียนราษฎร์ไม่สามารถใช้คัดแยกประชากรที่ย้ายถิ่นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงได้เสนอวิธีนี้ขึ้นมา

เจิ้ง เคื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากฏหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง มองว่าการใช้วิธีนี้มีผลดีในเรื่องการไม่แบ่งแยกเรื่องเพศ เรื่องที่อยู่อาศัย แต่ในอีกทางหนึ่งมันเป็นการบีบบังคับให้ใครก็ตามที่ต้องการทำงานในปักกิ่ง จะต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่อีกครั้งเพื่อนำวุฒิการศึกษามาสมัครงาน

เขายังเสริมอีกว่า ระบบทะเบียนราษฎร์มีไว้เพื่อสำรวจประชากร การแบ่งแยกถิ่นที่อยู่อาศัย  หากมีการปรับเปลี่ยนแบบทันทีอาจมีผลกระทบต่อส่วนรวมได้ง่าย ซึ่งสิ่งที่ทางการกำลังทำอยู่นี้คือการเดินไปในทางที่ผิด

แต่ชาวเมืองปักกิ่งกลับเห็นด้วยกับกฏข้อบังคับใหม่นี้ พวกเขามองว่าหากใช้กฏข้อนี้ พวกเขาจะสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น แทนที่การใช้ข้อได้เปรียบเรื่องทะเบียนบ้านเข้าช่วยในการหางาน

**********************

(ที่มา : worldcrunch.com)

Author

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
หญิงแกร่งที่ทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้กับ WAY ถ้าเป็นนักฟุตบอลนี่คือผู้เล่นผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ในสายงานข่าว ทั้งคลุกคลี สัมภาษณ์ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้การเป็นคุณแม่ซึ่งมีลูกสาวย่างเข้าวัยรุ่นยังช่วยส่งเสริมให้สามารถปั่นงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างเชี่ยวชาญ