’25 ปี’ แก่เกินจ้าง

CHINA JOB FAIR

เมื่อเดือนที่ผ่านมาสำนักงานทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัยในสังคม สาธารณรัฐประชาชนจีน  เสนอให้ทางรัฐบาลออกกฎหมาย  ควบคุมอายุในการเลิกจ้าง แก่ประชาชนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงปักกิ่ง

สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้เข้ามาทำงานในกรุงปักกิ่ง จะไม่ถูกจ้างงานหากมีอายุเกิน 24 ปี ส่วนผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไม่ถูกจ้างงานหากมีอายุมากกว่า 28 ปี และผู้ศึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกจะไม่ถูกจ้างงานหากมีอายุมากกว่า 35 ปี

เป้าหมายหนึ่งในการออกกฏ คือเพื่อควบคุมการทะลักของประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในกรุงปักกิ่ง แต่เพราะระบบทะเบียนราษฎร์ไม่สามารถใช้คัดแยกประชากรที่ย้ายถิ่นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงได้เสนอวิธีนี้ขึ้นมา

เจิ้ง เคื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากฏหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง มองว่าการใช้วิธีนี้มีผลดีในเรื่องการไม่แบ่งแยกเรื่องเพศ เรื่องที่อยู่อาศัย แต่ในอีกทางหนึ่งมันเป็นการบีบบังคับให้ใครก็ตามที่ต้องการทำงานในปักกิ่ง จะต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่อีกครั้งเพื่อนำวุฒิการศึกษามาสมัครงาน

เขายังเสริมอีกว่า ระบบทะเบียนราษฎร์มีไว้เพื่อสำรวจประชากร การแบ่งแยกถิ่นที่อยู่อาศัย  หากมีการปรับเปลี่ยนแบบทันทีอาจมีผลกระทบต่อส่วนรวมได้ง่าย ซึ่งสิ่งที่ทางการกำลังทำอยู่นี้คือการเดินไปในทางที่ผิด

แต่ชาวเมืองปักกิ่งกลับเห็นด้วยกับกฏข้อบังคับใหม่นี้ พวกเขามองว่าหากใช้กฏข้อนี้ พวกเขาจะสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น แทนที่การใช้ข้อได้เปรียบเรื่องทะเบียนบ้านเข้าช่วยในการหางาน

**********************

(ที่มา : worldcrunch.com)

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

เป็นหญิงแกร่งหลังบ้าน WAY ที่แท้จริง อาจมีผลงานปรากฏสู่สายตาไม่ถี่บ่อยนัก แต่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพจากประสบการณ์ในสายงานข่าวที่คลุกคลี ทั้งสัมภาษณ์ บันเทิง และไลฟ์สไตล์

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ’25 ปี’ แก่เกินจ้าง

Related Posts

Beijing Walk: เดินสำรวจปักกิ่ง ในวันที่กระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดแรง

อาจเป็นด้วยชื่อเสียงที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไร ทั้งในเรื่องห้องน้ำ มารยาทผู้คน ความวุ่นวายบนท้องถนน การไม่สื่อสารภาษาอังกฤษ

10 อาหารปลอมและเป็นพิษจากจีน (2)

ยังมีอาหารและวัตถุดิบปลอม Made in China อย่างน้อยอีก 5 ชนิด ที่ถูกคิดค้นและจำหน่ายแพร่หลาย เกือบทุกชนิดถูกตรวจพบก็ต่อเมื่อมีคนไม่สบาย บางรายก็เสียชีวิต