น้ำหวานครึ่งแก้ว - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
น้ำหวานครึ่งแก้ว
น้ำหวานครึ่งแก้ว
โอแอล (office lady) ในประเทศญี่ปุ่น งานหลักคือทะเลาะกับคนญี่ปุ่นเพื่อแก้ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเขียน งานรองคืออยากเป็นนักเขียน บลอกเกอร์ตั่งต่าง แต่ทุกวันนี้ทำได้แค่เขียนสัญญา