Tiktok - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
Tiktok
Tiktok เป็น fangirl ดำรงอยู่ด้วยปรัชญาชีวิตว่า 'เรื่องติ่งเราจริงจัง' เธอเคลมว่ามีเมนแค่วงเดียว คือ...เอ่อ 'วงการเกาหลี' Tiktok เคยออกหนังสือมาเล่มหนึ่ง (พิมพ์เอง) ชื่อ 'ซากุระ, ซาโยนาระ' ที่ร้านหนังสือแบรนด์ญี่ปุ่นจัดวางในชั้น 'ขายดี'