Tiktok

Tiktok เป็น fangirl ดำรงอยู่ด้วยปรัชญาชีวิตว่า 'เรื่องติ่งเราจริงจัง' เธอเคลมว่ามีเมนแค่วงเดียว คือ...เอ่อ 'วงการเกาหลี' Tiktok เคยออกหนังสือมาเล่มหนึ่ง (พิมพ์เอง) ชื่อ 'ซากุระ, ซาโยนาระ' ที่ร้านหนังสือแบรนด์ญี่ปุ่นจัดวางในชั้น 'ขายดี'

จดหมายถึง ‘อปป้า’ คนแรกผู้ไม่กลัวเฟล

บทความเคป๊อปชิ้นแรกของ Tiktok ผู้เขียนหนังสือ 'ซากุระ, ซาโยนาระ' บนพื้นที่นี้คือ 'จดหมายถึง 'อปป้า' คนแรกผู้ไม่กลัวเฟล' สะท้อนชีวิตอีกด้านของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ล่างสุดของห่วงโซ่อาหารวงการบันเทิงเกาหลี - 'ไอดอล'