ยรรยง บุญหลง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
ยรรยง บุญ-หลง
ยรรยงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ริเริ่มแนวคิดการใช้โครงข่ายคลองในกรุงเทพฯ มาเชื่อมต่อกับ 'จุดตัด' ของสถานีรถไฟฟ้า BTS-MRT (สนับสนุนโดย Rockefeller Foundation) เพื่อขยายโครงข่ายการสัญจรที่ไม่ติดในเมืองและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมคิด Town & Transit Toolbox ทำหนังสือร่วมกับกลุ่ม Afterword ชื่อ 'Bangkok: Handmade Transit' จบการศึกษาจาก University of California, Berkeley เป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกอเมริกัน ปัจจุบันทำงานเป็นสถาปนิกออกแบบโรงเรียนสาธารณะในย่าน Silicon Valley