WAY to READ: ‘ประชาธิป’ไทย’ คำถามปลายเปิดของประชาธิปไตย

บางส่วนของภาพยนตร์สารคดี 'ประชาธิป'ไทย' ถูกเซ็นเซอร์บางส่วนด้วยเหตุผลความเหมาะสม นิธิ นิธิวีรกุล หยิบ 'ประชาธิป'ไทย' ในเวอร์ชั่นหนังสือมาอ่าน พร้อมคำกำชับโดยผู้เขียนว่า 'ใช้สำหรับอ่าน' เพราะสารคดีเล่มนี้ตั้งคำถามใหญ่ไว้ว่า "...ประชาธิปไตยในคืนและวัน พ.ศ.2475 มันมาเร็วหรือมาช้า?"

WAY to READ: ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล: เส้นชัยที่อาจไม่มีจริง

"ไม่มีหนังสือเล่มใดที่เก่าเกินจะหยิบมาอ่าน" คือความคิดของ นิธิ นิธิวีรกุล ก่อนจะหยิบรวมเรื่องสั้น 'ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล' ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อต้นปี 2559 โดยหยิบยกเรื่องอบอวลของความรักและความตาย ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้กรอบของคำว่า 'โดดเดียว'

WAY to READ: On Happiness: หรือเป็นแค่ (คืน) ความสุขเฉพาะพวกเขา

ความสุขเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่โดยหลักการทางรัฐศาสตร์ ความสุขสัมพันธ์กับแนวคิดหลักของสังคมนั้นๆ นิธิ นิธิวีรกุล ยกหนังสือ 'On Happiness ว่าด้วยความสุข' มาอธิบายถึงแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ว่าความสุขนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ จริงหรือไม่

กล้าที่จะถูกเกลียด

หนังสือปรัชญาชีวิตที่ขายดีในญี่ปุ่น ที่อาจสั่นคลอนหัวสมองคนอ่านจนกลับตาลปัตรไปมาได้ คิชิมิ อิชิโร ผู้เขียนในภาษาต้นฉบับกล่าวว่า หลักจิตวิทยาแบบแอดเลอร์ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยใหม่ แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญากรีกแนวโสกราตีสและเพลโต

WAY to READ: ชาตินิยมในแบบเรียนไทยบนความล้าหลังทางการศึกษา

เนื้อหาบางส่วนในตำราเรียนไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีนัยยะของการยกตนเป็นศูนย์กลาง ‘ชาตินิยมในแบบเรียน’ คือหนังสือที่ นิธิ นิธิวีรกุล หยิบขึ้นมาพิจารณาว่า แนวคิดชาตินิยมถูกปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาได้อย่างไร

WAY to READ: ทหารเรือปฏิวัติ จิ๊กซอว์ที่หายไปในปฏิวัติ 2475

เหตุการณ์วันอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 เรามักจดจำแต่เพียงชื่อของ ปรีดี พนมยงค์, พันโทแปลก พิบูลสงคราม นิธิ นิธิวีรกุล หยิบยกหนังสือที่ว่าด้วยบทบาทของ 'ทหารเรือ' ผู้มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศที่มักถูกมองข้าม

WAY to READ: การมอดไหม้ที่พ้นผ่านไปนานแล้ว

นิธิ นิธิวีรกุล เขียนถึงความมืดหม่นและแตกสลายในเรื่องสั้นที่รวบรวมการพังทลายของชีวิต ในชื่อ 'การมอดไหม้ที่พ้นผ่านมานานแล้ว' โดย ทานเกวียน ชูสง่า ชวนดึงดูดผู้อ่านให้ด่ำดิ่งเข้าไปสำรวจอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ได้อย่างมีพลัง

WAY to READ: ฉากและชีวิต คือรักและหวัง

นิธิ นิธิวีรกุล เขียนถึงเรื่องราวชีวิตที่พลิกผันไปจากหลายปัจจัย มีเบื้องหลังเป็นฉากเดิม ‘ฉากและชีวิต’ วรรณกรรมโดย วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนผู้ต้องลี้ภัยจากแผ่นดินแม่ของตนเอง และตบท้ายอีกสามเล่มแนะนำที่กองบรรณาธิการอ่านแล้วตบเข่าลงความเห็นว่า 'เข้าท่า