ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นสภาพ สส. คดีถือหุ้นสื่อ

20 พฤศจิกายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ จากกรณีถือครองหุ้นสื่อ

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 : 0 รับพิจารณาคุณสมบัติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีถือหุ้นสื่อ พร้อมมีมติ 8 : 1 สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว

คดีนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ สส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)”

ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน 2562 ธนาธร ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้เลิกคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ของเขา แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้ยกคำร้องไป และในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยานทั้ง 10 ปากซึ่งเป็นพยานของฝ่ายผู้ถูกร้องทั้งหมด

จนกระทั่งมาสู่การอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้ ท่ามกลางการวางกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยรอบศาลรัฐธรรมนูญ มาตรฐานเดียวกันกับระดับวันตัดสินคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)

วันนี้ ศาลเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เดินทางมาฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองพร้อมกับ รวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยา ในเวลา 13.30 น. ท่ามกลางผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่จำนวนมาก นอกจากนี้บีบีซีไทยได้รายงานว่า ยังมีตัวแทนจากสถานทูตเบลเยียม ตัวแทนฝ่ายการเมือง จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และฝ่ายการเมืองจากสถานทูตออสเตรเลีย เดินทางมาถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสังเกตการณ์คดีนี้ด้วย

14.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดี ซึ่งคดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาสืบสวนและไต่สวนนาน 8 เดือน โดยศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายให้ นายปัญญา อุดชาชน และ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้อ่านคำวินิจฉัย ในการอ่านคำวินิจฉัยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง กกต. ยื่นคำร้องโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีนี้ผู้ถูกร้องอ้างว่ากกต. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการยื่นคำร้องของผู้ร้องชอบแล้ว

ประเด็นที่สอง กรณีผู้ถูกร้องอ้างว่า วี-ลัคมีเดียไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 กรณีที่ผู้ถูกร้องอ้างว่าได้ยกเลิกกิจการไป แต่ไม่ได้มีการแจ้งยกเลิก จึงอาจกลับมาประกอบการเมื่อใดก็ได้ บริษัท วี-ลัค จึงยังมีสถานะเป็นบริษัทอยู่แม้ในวันที่รับสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ

ในส่วนที่ผู้ถูกร้องอ้างว่าได้มีการโอนหุ้นบริษัทวี-ลัคให้ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ปรากฏตามตราสารการโอนหุ้นและมีการจ่ายค่าตอบแทนการโอนหุ้น ศาลเห็นว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น จดทะเบียนแจ้งต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น (อบจ.5) ในระยะเวลาไม่นานเป็นปกติทุกครั้ง แต่การโอนหุ้นของผู้ถูกร้อง กลับไม่ปรากฏการจดแจ้งทะเบียนโดยเร็ว ทั้งที่เป็นหลักฐานสำคัญหากผู้ถูกร้องต้องการเข้าสู่การทำงานการเมือง ซึ่งผิดปกติ ส่วนกรณีอ้างว่าเนื่องจากบริษัทเลิกจ้างพนักงานไปแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี ทั้งที่การยื่นเอกสารสามารถทำได้โดยการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นที่สาม การจ่ายเช็คในวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งมักจะมีการเรียกเก็บเงินตามเช็คผิดปกติ เงินตั้งแต่ 2 ล้านขึ้นไปหลังจากที่ลงตามเช็ค แต่การขึ้นเช็คในกรณีนี้กลับใช้เวลาถึง 128 วัน ถ้อยคำดังกล่าวขัดแย้งกับหนังสือผู้ถูกร้องที่ชี้แจงต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งที่สามารถนำเช็คไปขึ้นตามปกติ คำชี้แจงของผู้ถูกร้องไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ การโอนกลับไปมา จึงขัดกับวิสัยนักลงทุน

ส่วนกรณีนายธนาธรเดินทางกลับจากการหาเสียงในจังหวัดบุรีรัมย์ กลับมาโอนหุ้นที่บ้านเมื่อตอนเย็นวันที่ 8 มกราคม 2562 แม้จะฟังได้ว่ามาในวันดังกล่าวจริง ไม่ได้หมายความว่ามีการโอนเงินในวันดังกล่าวจริง ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานอื่นๆ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกร้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามมาตรา 82 วรรค 2 และให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

Author

อิทธิพล โคตะมี
อิทธิพลเข้ามาในกองบรรณาธิการ WAY พร้อมตำรารัฐศาสตร์ สังคม การเมือง ถ้อยคำบรรจุคำอธิบายด้านทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ คาแรคเตอร์โดยปกติจะไม่ต่างจากนักวิชาการเคร่งขรึม แต่หลังพระอาทิตย์ตกไปสักพัก อิทธิพลจะเป็นชายผู้อบอุ่นที่โอบกอดมิตรสหายได้ทุกคน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า