Consumer Channel - ครีมผสมเอง ขาว สวย เจ็บ ตอน 1 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ครีมผสมเอง ขาว สวย เจ็บ ตอน 1

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ครีมผสมเอง ขาว สวย เจ็บ ตอน 1

ภญ.เพลิน จำแนกพล บอกว่า ครีมผสมเองประกอบด้วยส่วนผสมอย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1.โลชั่นธรรมดา 2.ครีมที่อย.ประกาศห้ามเพราะผสมสเตียรอยด์ และ 3. ครีมที่อย.ประกาศห้ามใช้เพราะผสมปรอท,แอมโมเนีย ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ทำลายผิวหนังและระบบไต

 

**********************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY