Consumer Channel - ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 1 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 1

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 1

พ.ร.บ.ยา ฉบับ 2510 เป็นกฎหมายเก่าแก่ที่บังคับใช้มานานถึง 47 ปี ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเร็วๆ นี้ แต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง โดยเฉพาะนิยาม ‘ยาอันตราย’ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากเภสัชกร สามารถเป็นผู้สั่งจ่ายยาได้ ถึงเวลานั้นประชาชนทั่วไปคงต้องระมัดระวังกันเอาเอง
logo
tagged    

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY