Consumer Channel - สารตกค้างในผักยอดนิยม ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – สารตกค้างในผักยอดนิยม ตอน 2

ขณะนี้ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีที่อันตรายร้ายแรง ที่มีผลกระทบอันตรายอยู่ประมาณ 155 ชนิด จาก 400 ชนิด ทั้งสารเคมีเหล่านี้ถูกส่งเสริมให้เกษตรกรหยิบขึ้นมาใช้อย่างออกหน้าออกตา ทั้งจากโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน สารตกค้างในผักยอดนิยม ตอน 2

ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) บอกว่า “ตอนนี้ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีที่อันตรายร้ายแรง หมายถึง หนึ่ง-พิษเฉียบพลันสูง สอง-ก่อโรคระยะยาว สาม-ตกค้างในสิ่งแวดล้อมยาวนาน หรือทำลายสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย ซึ่งตอนนี้เรามีสารเหล่านี้อยู่ประมาณ 155 ชนิด จาก 400 ชนิด” และที่น่ากลุ้มใจยิ่งกว่านั้น สารเคมีเหล่านี้ถูกส่งเสริมให้เกษตรกรหยิบขึ้นมาใช้อย่างออกหน้าออกตา ทั้งจากโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY