Consumer Channel - อาหารอาบสารพิษ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – อาหารอาบสารพิษ

 

เหมือนถ่มน้ำลายรดฟ้า…ก่อนหน้านี้ เราเคยประกาศก้องว่าประเทศไทยจะเป็น ‘เมืองอาหารปลอดภัยโลก’ แต่ทุกวันนี้…ในน้ำไม่มีปลา ในไร่นายังเต็มด้วยไปสารเคมี แล้วพรุ่งนี้เราจะอยู่กันอย่างไร ถ้าคนไทยยังไม่ตื่นตัว

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน :  อาหารอาบสารพิษ

 

*************************

 

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY