Lemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 1 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Lemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 1

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน  Lemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 1 

เคยเจอไหม… ซื้อของชิ้นใหม่มาแล้วเสีย ตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้ จะเอาเปลี่ยน/คืน ก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่ Lemon Law ช่วยได้

lemon law ช่วยอะไรได้บ้าง
1.นิยามคำว่าชำรุด บกพร่อง อย่างชัดเจน
2.กรณีซ่อมแล้วซ่อมอีก ใคร? รับผิดชอบ
3.ของที่ซื้อมาแล้วสภาพไม่ 100% ผู้ซื้อมีสิทธิของลดราคาได้ตามสภาพ
4.เป็นหลักประกันสิทธิของผู้บริโภคในการรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าimage

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY