10 ประเทศเสี่ยงทั่วโลกรับมืออย่างไรกับไวรัส COVID-19

สำรวจมาตรการรับมือไวรัส COVID-19 ของ 10 ประเทศทั่วโลก

จีน

 • นับจากต้นเดือนมีนาคม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจีน เริ่มลดลงอย่างมาก เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม ทางการจีนแถลงว่า มีคนติดเชื้อรายใหม่ 125 คน เสียชีวิต 31 ราย นับเป็นตัวเลขจำนวนคนติดเชื้อที่ต่ำสุด จากเดิมก่อนหน้านี้ที่เคยมีตัวเลขคนติดเชื้อไวรัสสูงถึงวันละ 2,500 คน
 • จีนหาทางลดความรุนแรงของโรคระบาดด้วยการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรค ยาปฏิชีวนะ หรือใช้เครื่องวัดไข้เทอร์โมสแกน เป็นต้น
 • มาตรการปิดเมืองที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ การปิดพรมแดน การกักกันโรคบนเรือ และการห้ามให้มีคนเข้าออกเมืองที่เกิดการแพร่ระบาด เช่น การปิดเมืองอู่ฮั่น เมื่อวันที่ 23 มกราคม กันไม่ให้คนเข้าออกเมือง เป็นสิ่งที่จีนออกมาตรการอย่างเด็ดขาด
 • การตรวจสอบคนที่มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด และการกักกันตัว
 • การเน้นการรักษาสุขภาพแบบพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้ยา เช่น การล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย
 • ช่วงปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ จีนใช้มาตรการ ‘ระยะห่างทางสังคม’ (Social Distancing) ที่เข้มงวดเด็ดขาด โดยการจำกัดพื้นที่ให้คนหลายร้อยล้านคนอยู่กับบ้าน ทำให้จำนวนคนติดเชื้อไวรัสลดลง
 • รัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายการจำกัดการเคลื่อนไหวของคนจีน หลังจากที่มีแอพฯ บนสมาร์ทโฟนที่พัฒนาโดย Alibaba เพื่อตรวจสอบภาวะสุขภาพของประชาชนแต่ละคน สีเขียวสำหรับคนที่สามารถออกจากบ้านได้ สีเหลืองสำหรับคนที่จำเป็นต้องกักกันตัวเองที่บ้าน 7 วัน และสีแดงสำหรับคนที่ต้องกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน (แอพฯ นี้จะคอยติดตามการเคลื่อนไหวของแต่ละคน หากคนคนนั้นติดต่อกับคนที่ติดเชื้อ หรือเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ภาวะสุขภาพจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองหรือสีแดง คนที่อยู่ในภาวะสีเขียวจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจ หรือเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ หรือใช้บริการสาธารณะอื่นๆ การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของประชาชน จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น)

เกาหลีใต้

 • รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายพิเศษในกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 31 ที่ปกปิดข้อมูล โดยให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดและเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาตรวจทันที หลังจากเชื้อแพร่สู่คนจำนวนมาก (super spreader)
 • หลักจากการประกาศกฎหมายและพื้นที่ฉุกเฉิน ทำให้รัฐบาลสามารถย้ายบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกาหลีใต้ตรวจคนได้เกือบ 20,000 คนต่อวัน
 • รัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมมือกับห้องตรวจและวิจัยกว่า 96 แห่งทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน ในการร่วมมือตรวจตัวอย่างจากประชาชน ในช่วงแรกจึงตรวจเจอผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่จากนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีการแสดงอาการน้อย (mild-symptom)
 • การเจอตัวผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการเสียชีวิตของเกาหลีใต้อยู่ที่ 0.7 เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดในทุกประเทศและต่ำกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกซึ่งอยู่ที่ 3.4 เปอร์เซ็นต์
 • เกาหลีใต้ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยแผน 3T (Trace, Test, Treat)
  Trace (ติดตาม) คือติดตามเส้นทางของผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 จากนั้นเดินทางไปหาให้เร็วที่สุด เพื่อสอบถามประวัติว่าผู้ป่วยมีการเคลื่อนที่อย่างไรบ้าง ไปไหน ไปเจอใครมาบ้าง
  Test (ตรวจ) รีบนำผู้ป่วยติดเชื้อเข้าถึงการตรวจหาเชื้อให้ได้จำนวนมากที่สุดและเร็วที่สุด
  Treat (รักษา) เมื่อพบผู้ป่วยแล้ว จากนั้นรีบนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอน เริ่มรักษาตั้งแต่อาการไม่หนัก นี่คือสาเหตุทำให้อัตราการตายต่ำ
 • สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข้อมูลจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางโทรทัศน์เกือบตลอด 24 ชม. สร้างความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง

ญี่ปุ่น

 • กำหนดให้โรคปอดอักเสบจากไวรัส COVID-19 เป็น ‘โรคติดเชื้อที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย’ (designated infectious disease) โดยกำหนดให้ผู้ติดเชื้อจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที และห้ามมิให้ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยเด็ดขาด รวมทั้งยังต้องมีการกำจัดเชื้อไวรัสในพื้นที่โดยรอบสถานที่ตรวจพบเชื้อ และแพทย์ต้องรายงานผลการตรวจผู้ป่วยทุกรายที่พบการติดเชื้อไวรัสโควิดด้วย
 • จัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อกำหนด
 • ยกเลิก 20,000 เที่ยวบินจากจีน ห้ามชาวจีนที่ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยมณฑลหูเป่ยเข้าประเทศ และห้ามชาวต่างชาติที่มีประวัติไปจีนช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าญี่ปุ่นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
 • ส่งเครื่องบินรับชาวญี่ปุ่นในอู่ฮั่นกลับเมื่อวันที่ 28 มกราคม ซึ่งเป็นประเทศแรกๆ ที่เข้าอพยพคนของตัวเองในจีนกลับประเทศ
 • ชินโซ อาเบะ แสดงความมั่นใจต่อมาตรการของรัฐบาล โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ยกเลิกการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และกล่าวว่ารัฐบาลทำงานอย่างหนักโดยร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและองค์การอนามัยโลก ล่าสุดออกมาประกาศว่าให้การสนับสนุนการทำวัคซีนรักษาและชุดทดสอบเชื้อโคโรนาไวรัส เพื่อหยุดการกระจายไวรัส พร้อมกล่าวว่าชีวิตและสุขภาพของประชาชนมาก่อน ซึ่งการทำงานของภาครัฐตอบสนองต่อภาคประชาชนได้จริง และประชาชนเชื่อใจการทำงานของรัฐบาล

สิงคโปร์

 • สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก มาตรฐานทางการแพทย์สูงและสามารถออกมาตรการเข้มงวดได้โดยไม่มีการต่อต้าน
 • รัฐบาลเพิกถอนสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรของชายวัย 45 ปี คนหนึ่ง เพราะฝ่าฝืนคำสั่งให้อยู่บ้าน
 • มาตรการ ‘การติดตามผู้ติดต่อ’ ตรวจสอบว่าผู้ป่วยไปไหนบ้างเพื่อหาคนที่อาจติดเชื้อรายต่อไป โดยอาศัยความร่วมมือของตำรวจ
 • ปิดรับนักเดินทางจากจีน ห้ามผู้ที่มาจากแดนมังกรเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
 • ตรวจสอบผู้ป่วยที่มีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบทุกราย
 • คำสั่งห้ามประชาชนจำนวนมากรวมตัวกัน
 • รัฐบาลส่งหน้ากากอนามัยให้ครัวเรือนละ 4 ชิ้น
 • การยกระดับมาตรฐานติดตามเชื้อไวรัสเป็นระดับสีส้ม
  “ดังนั้นประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก เพราะเราไม่ได้มีการปิดเมือง หรือว่าจำกัดให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้าน เรามีเครื่องอุปโภคบริโภคเพียงพอ ประชาชนทุกคนไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระป๋อง หรือกระดาษชำระ” ส่วนหนึ่งจากคำแถลงของ ลี เซียนลุง
 • ภาวะผู้นำของ ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ออกมาแถลงการณ์ถึงสถานการณ์โรคถึง 2 ครั้ง โดยไม่ได้ปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ หรือลังเลที่จะพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายลง

อิตาลี

 • อิตาลีดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดยั้งการระบาด โดยบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวด เช่น
 • ปิดประเทศและปิดบางเมืองที่พบการแพร่ระบาด
 • ควบคุมและจำกัดการเดินทางเข้าออกพื้นที่ของประชาชน
 • สั่งปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • ให้ประชาชนเก็บตัวในบ้าน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • ห้ามการชุมนุมและเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างกันในระยะ 1 เมตร

สเปน

 • รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉิน
 • สเปนมีมาตรการห้ามประชาชนออกจากบ้านเรือน และสั่งปิดประเทศ​ 15 วัน อนุญาตให้แค่ผู้ที่จำเป็นต้องออกไปทำงาน ไปซื้ออาหารหรือของใช้จำเป็น ไปโรงพยาบาล และออกไปเพื่อช่วยเหลือเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุเท่านั้น
 • งดกิจกรรมหรือการรวมตัวชั่วคราว

ฝรั่งเศส

 • รัฐบาลฝรั่งเศสแถลงมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดปิดสถานที่เหล่านี้ถึงวันที่ 15 เมษายน
  – สถานที่จัดการประชุม สัมมนา และการแสดง หรือสถานที่จัดงานแบบอเนกประสงค์
  – ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และร้านขายเครื่องดื่ม (ร้านอาหารและบาร์ รวมทั้งร้านอาหารในโรงแรมยังคงสามารถให้บริการขายแบบ take away หรือ home delivery ได้)
 • งดจัดงานมหรสพ การแข่งขันกีฬา  การชุมนุม
 • ฝรั่งเศสจะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการคมนาคม บริเวณด้านชายแดนติดกับเยอรมนี โดยจะจำกัดให้มีเพียงการข้ามแดนที่จำเป็นเท่านั้น

สหรัฐอเมริกา

 • รัฐบาลกลางสหรัฐ เริ่มวางแผนในการร่างกฎหมายและมาตรการฉุกเฉินในการควบคุมการระบาดของ COVID-19
 • เบื้องต้นสามารถอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือฉุกเฉิน 5 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 1.58 ล้านล้านบาท) เพื่อชดเชยรายได้สำหรับผู้ป่วย 2 สัปดาห์ และเงินชดเชยรายได้ 3 เดือนหากต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังช่วยเหลือด้านอาหารและมีงบอุดหนุนให้ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพตรวจ COVID-19 ฟรี
 • รัฐบาลกลางสหรัฐ มีแผนกระจายชุดตรวจ COVID-19 อีก 5 แสนชุดในสัปดาห์หน้า และภาคเอกชนจะเร่งผลิตชุดตรวจอีก 5 ล้านชุดภายใน 1 เดือน
 • นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ค ออกคำสั่งให้ร้านอาหาร ภัตตาคาร และไนท์คลับในเมืองหยุดรับลูกค้าเข้าร้าน โดยอนุญาตให้สั่งออกไปกินนอกร้านเท่านั้น

เวียดนาม

 • นายกฯ เวียดนามตื่นตัว ดำเนินการตอบรับและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระยะแรกๆ ของการแพร่ระบาด เช่น สั่งการให้ตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาบริเวณด่านเข้าประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนทั้งตามถนนหนทางต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางน้ำ และทางอากาศ
 • มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อในวงกว้างด้วยการสั่งงดการเรียนการสอน ขยายเวลาการปิดเทอมของนักเรียน-นักศึกษาจนถึงวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยนับตั้งแต่วันหยุดตรุษจีนเป็นต้นมา นักเรียน-นักศึกษาจำนวนนับล้านๆ คนในหลายพื้นที่ของเวียดนาม ยังไม่ได้กลับเข้าเรียนตามมาตรการของรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ในสถาบันการศึกษา
 • มีการสั่งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องเรียนก่อนที่การเรียนการสอนจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง ครูและทีมงานของโรงเรียนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถแนะนำการปฏิบัติตนพื้นฐานแก่นักเรียน และมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเรียน รวมทั้งการกรอกแบบฟอร์มติดตามบันทึกสุขภาพของนักเรียน-นักศึกษาเป็นระยะๆ
 • ออกประกาศห้ามการนำเข้าสัตว์ป่ามายังเวียดนามตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน กรมป่าไม้เวียดนามยังสั่งห้ามเป็นการชั่วคราวไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามจังหวัดภายในประเทศเวียดนาม
 • งดออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เช่น ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้าเวียดนาม ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากอิหร่านและอิตาลี หากเดินทางมาเวียดนามจะต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน
 • มีคนในเมือง Son Loi ติดเชื้อ 6 คน เวียดนามสั่งปิดเมืองทันที เวียดนามสั่งปิดชุมชนในเขต Son Loi ซึ่งมีประชากรราว 10,600 คน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงฮานอยเป็นเวลา 20 วัน เพื่อกักกันโรค จากการที่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ได้รับการยืนยันว่าพบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากคนในชุมชน 6 ราย (ทำตามจีนที่ปิดเมือง)
 • ระงับการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า (Visa Free) ให้กับพลเมืองจาก 8 ประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปน ซึ่งเคยเข้าเวียดนามโดยไม่ต้องขอวีซ่า หลังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามพบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ 14 ราย โดยในจำนวนนี้ 11 ราย มีประวัติการเดินทางในประเทศยุโรป
 • กำลังพิจารณาใช้มาตรการระงับวีซ่าเพิ่มเติม กับประเทศที่มีผู้ป่วยมากกว่า 500 ราย หรือประเทศที่มีอัตราพบผู้ป่วยมากกว่า 50 รายต่อวัน

ไทย

 • แม้ประเทศไทยยังไม่ปิดประเทศ แต่มีมาตราการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยผู้เดินทางต้องทำการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน
 • ประกาศยกเลิก Visa on Arrival (VOA) 18 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย หมู่เกาะฟิจิ จอร์เจีย อินเดีย คาซัคสถาน มอลตา เม็กซิโก นาอูรู ปาปัวนิวกินี โรมาเนีย รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย อุซเบกิสถาน วานูอาตู และไต้หวัน (เขตเศรษฐกิจ) โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยต้องขอวีซ่าที่สถานทูตเท่านั้น รวมทั้งใช้มาตรการคัดกรอง เช่น ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์
 • ประกาศยกเลิก Free Visa ชั่วคราว กับนักท่องเที่ยว 3 ประเทศ คือ อิตาลี เกาหลีใต้ ฮ่องกง
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติให้ COVID-19 อยู่ในสิทธิบัตรทอง โดยครอบคลุมดูแลทั้งการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

 

อ้างอิง

สนับสนุนโดย

Author

รชนีกร ศรีฟ้าวัฒนา
รชนีกรถ่อมตัวว่ามีความอยากเพียงอย่างเดียว คืออยากเป็นนักสื่อสารที่ดี จึงเลือกเรียนวารสารศาสตร์ มาเริ่มงานที่กองบรรณาธิการ WAY ตั้งแต่เพิ่งจบใหม่หมาด - แบบยังไม่ทันรับปริญญา นอกจากทำงานหน้าจอและกดคีย์บอร์ด รชนีกรกล้าทำสิ่งที่ไม่มีใครในกองบรรณาธิการใคร่ทำนัก คือตัดเล็บแมว

Author

หทัยธร หลอดแก้ว
เด็กปิ่นเกล้าที่ใช้เวลา 4 ชั่วโมง เดินทางข้ามฟากมาทำงานที่ลาดพร้าว และใช้อีก 4 ชั่วโมง เพื่อเล่นกับแมวในออฟฟิศ

Illustrator

บัว คำดี
จากนักเรียนสายหนังผันตัวมาทำกราฟิกดีไซน์และงานโมชั่น แม่นยำเรื่องจังหวะเวลาแม้กระทั่งการเคี้ยวข้าวทีละคำด้วยความเร็วสม่ำเสมอจนหมดเวลาพักเที่ยง ฝากลายเส้นไว้ในชิ้นงานแนวรักเด็ก รักโลก ละมุนละไม แต่อีกด้านที่ทำให้กองบรรณาธิการต่างเกรงกลัวไม่กล้าแบทเทิลด้วย คือความเอาจริงเอาจังกับตารางเวลา ตรงไปตรงมา ลงจังหวะเน้นเป๊ะตามบาร์แบบชาวฮิพฮอพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า