Dangerous Comics #ช็อปปิ้งให้เขาเกรงใจ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Dangerous Comics #ช็อปปิ้งให้เขาเกรงใจ

ของมันต้องมี


Dangerous Comics :):
by Sukhumvit Dangerous
fb page / IG

Author

เสฎฐวุฒิ โกมารกุล ณ นคร
บีชบอยจากบางแสนผู้ใช้เวลาว่างไปกับการการเสพดราม่าของประเทศไทย บางครั้งถ้าสิ่งที่เสพเข้าไปเป็นพิษ ก็จะขับถ่ายมันออกมาเป็นงานศิลปะและการ์ตูนแนวเสียดสีสังคม ภายใต้ชื่อ Sukhumvit Dangerous :): ติดตาม Dangerous Comics ได้ที่ WAY