ไฟเขียว ‘พ.ร.บ.ทวงหนี้’ คุ้มครองลูกหนี้ทั้งใน-นอกระบบ

debt 01

 

สนช.ไฟเขียว พ.ร.บ. ทวงหนี้ ให้ลูกหนี้ไดัรับความคุ้มครองจากการทวงหนี้ไม่เหมาะสม ครอบคลุมลูกหนี้ทั้งใน-นอกระบบ ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐประกอบธุรกิจทวงหนี้ ชี้ผิดอาญาตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 5 แสนบาท

น.ส.นฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ตามที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว  ซึ่งมีกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของตน มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับระดับประเทศที่มาจากทุกภาคส่วน และคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับจดทะเบียนผู้ที่จะประกอบธุรกิจทวงหนี้   ลูกหนี้สามารถร้องเรียนพฤติกรรมการทวงหนี้ได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง  และที่สำคัญห้ามเจ้าหน้าที่รัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เพื่อลดสภาวะกดดัน และการข่มขู่ คุกคาม ในการทวงถามหนี้

ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำและปรับ  และบทกำหนดโทษของ พ.ร.บ. ทวงถามหนี้นั้นมีทั้งโทษทางปกครองและโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนถึงห้าแสนบาท  เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เจ้าหนี้หรือผู้ที่ติดตามทวงถามหนี้ใช้พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย

 

Debt 02

“จากเดิมที่มีการติดตามตรวจสอบเฉพาะการทวงหนี้ในระบบเท่านั้น ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่ สนช.ไฟเขียวให้กฎหมายฉบับนี้ผ่าน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เพราะกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ลูกหนี้ไดัรับความคุ้มครองจากการทวงหนี้ไม่เหมาะสม เช่น การข่มขู่คุกคามลูกลูกหนี้ ประจาน หรือทวงหนี้กับญาติพี่น้อง ลูกหนี้สามารถไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง และที่ว่าการอำเภอทุกที่” หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค กล่าว

ทั้งนี้  ร่าง พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. …. ที่ผ่าน สนช.วาระแรก เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มีเพียงการติดตามทวงหนี้ในระบบ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและชมรมหนี้บัตรเครดิต ได้ร่วมกันเสนอความเห็นให้มีการจัดตั้งอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาปัญหาการร้องเรียนอย่างรอบด้าน เพื่อรับฟังปัญหาทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการเงิน ลูกหนี้ หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทนายความ และเครือข่ายภาคประชาชน ทำให้มีการเพิ่มเติมสาระเพื่อให้ กฎหมายนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

 

*************************

ที่มา : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

logo

 

 

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

เป็นหญิงแกร่งหลังบ้าน WAY ที่แท้จริง อาจมีผลงานปรากฏสู่สายตาไม่ถี่บ่อยนัก แต่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพจากประสบการณ์ในสายงานข่าวที่คลุกคลี ทั้งสัมภาษณ์ บันเทิง และไลฟ์สไตล์

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะไฟเขียว ‘พ.ร.บ.ทวงหนี้’ คุ้มครองลูกหนี้ทั้งใน-นอกระบบ

Related Posts

มาตรา 46 การรอคอยของผู้บริโภค

สารพัดเรื่องราวยุ่งเหยิงของผู้บริโภคที่ต้องตกเป็นเหยื่อสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม พวกเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเอง ด้วยเหตุที่ไม่มีหน่วยงานใดจากรัฐให้ความคุ้มครองดูแลได้ทั่วถึง

3 วิธีกำจัดหนี้ไปจากชีวิต

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีหนี้สินพ้นตัว ถูกบริษัททวงถามทุกเช้าเย็น อยู่ในช่วงกินมาม่าทั้งสามมื้อ รู้สึกเคว้งคว้งและรู้สึกว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรม เรามีสามทางเลือกกำจัดหนี้มาเสนอ แต่ละทางเหมาะกับสภาพคล่องและสถานการณ์หนี้ที่คุณเผชิญอยู่

คนแก่ ยาบำรุง และคำโฆษณา

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในทุกวันนี้คือการเป็นโรคที่รักษาไม่หาย จึงนำไปสู่การวิ่งเข้าไปหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีปัญหามากมาย เช่น ตัวหนังสือในฉลากที่เล็ก ภาษากฎหมายที่อ่านไม่เข้าใจ การใช้ฉลาก อย. กับผลิตภัณฑ์ยา รวมทั้งเรื่องที่ลูกหลานซื้อให้ด้วยความรักและหวังดี