ย้อนอดีตโรคระบาด คนจนเป็นโรค คนรวยเขียนประวัติศาสตร์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ย้อนอดีตโรคระบาด คนจนเป็นโรค คนรวยเขียนประวัติศาสตร์

ย้อนดูเส้นทางและนิยามของระบาดวิทยาผ่านประวัติศาสตร์ ที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ยุค
แต่ในมุมมองของนักมานุษยวิทยาการแพทย์ กลับตั้งข้อสังเกตว่า คนจนยังเป็นโรคเดิมๆ คนรวยเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์!?

 

สนับสนุนโดย

Author

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
1 ใน 3 คณะบรรณาธิการหนุ่มของ WAY