Related Posts

“Scream!!” กับโยคะเฮฟวีเมทัล

สำหรับ ซัสเกีย โธเด โยคะแบบเดิมๆ เป็นอะไรที่น่าเบื่อ ด้วยสายเลือดเฮฟวีเมทัลในตัวและความรักในการออกกำลังกาย เธอเปิดคลาสที่เรียกว่าเป็น 'เฮฟวีเมทัลโยคะ' คลาสโยคะที่ใช้เพลงเมทัลประกอบ ให้คุณโยกหัวและพร้อมตะโกน "Fuck You" ร่วมกัน

อนุญาตให้ลูกได้นั่งเบื่อ คือโอกาสสร้างความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่หลักของพ่อแม่ไม่ใช่การเอนเตอร์เทนลูกๆ ทุกเสี้ยววินาที ปล่อยให้พื้นที่ให้เกิดความเบื่อ และนั่นคือกลไกสร้างเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์

เมื่อเวลาน้อย ‘นอนหลับ’ หรือ ‘ออกกำลังกาย’ อะไรสำคัญกว่า

ชีวิตคนยุคใหม่ เวลาก็น้อย แค่เวลานอนก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ออกกำลังกาย สุขภาพก็จะไม่ดี เห็นบอกกันว่า เพียงวันละ 30 นาทีชีวิตดีแน่นอน สับสน เลือกไม่ถูกกับเวลาจำกัดที่มี เราควรนอนหรือออกกำลังกาย?