Related Posts

บทเรียนมินามาตะถึงเหมืองแร่เมืองเลย…แท้แล้วเราอาจไม่เคยก้าวข้ามยุค 1.0

ฟัง ‘ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย’ ที่จะเผยข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน พร้อมฟังเรื่องเล่าจาก ‘มินามาตะ’ ที่เคยประสบชะตากรรมคล้ายคลึงกัน

ISDS กลไกฟ้องรัฐเพื่อตีหัวประชาชน

ISDS หรือ กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน คือเครื่องมือที่ทำให้บริษัทเอกชนสามารถต่อสู้กับรัฐได้ แต่หลายกรณีที่การตัดสินใจของรัฐเป็นไปเพื่อปกป้องประชาชน บรรดาบริษัทเอกชนก็ใช้ ISDS เป็นเครื่องมือเข้ามาล้วงผลประโยชน์ ซึ่งไม่ต่างจากการเข้ามาตีหัวประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับ

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม

‘การพัฒนา’ กับ ‘การอนุรักษ์’ ยังคงเป็นสองสิ่งที่สวนทางกันเสมอ เพราะในสายตาของผู้กุมอำนาจรัฐยังคงมองประชาชน ภาคประชาสังคม หรือ NGO เป็นแค่แมวเชื่องๆ หากใครคิดขัดขวางกระด้างกระเดื่องก็ถูกตราหน้าเป็นจระเข้ขวางคลอง ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ บทสนทนานี้จะเผยให้เห็นโฉมหน้าของผู้อยู่เบื้องหลังว่า ใครกันแน่ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตัวจริง