อะไรอยู่ในหมากฝรั่ง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

อะไรอยู่ในหมากฝรั่ง

candy

หลายคนอาจจะแก้เบื่อ แก้ง่วง ไปจนถึงแก้เครียดด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่ง แต่ทราบไหมว่า มีการเติมสารอะไรในหมากฝรั่งบ้าง และปัจจุบันสารเหล่านั้นเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปอย่างไร กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนผสมเล็กจิ๋วที่เรียกว่า อนุภาคนาโน (nanoparticles) จากนาโนเทคโนโลยี เริ่มเข้ามาอยู่ในอาหารของเราอย่างเงียบๆ และไม่ใช่แค่ในหมากฝรั่ง แต่ยังพบได้ในอาหารหลากหลาย ตั้งแต่ซุป แครกเกอร์ คุกกี้ ช็อกโกแลต ไปจนถึงครีมเทียม ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีส่วนผสมของอนุภาคนาโน

ไม่มีการเปิดเผยจากบรรษัทอุตสาหกรรมอาหาร และแน่นอนว่า ยังไม่มีมาตรการควบคุมออกมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration: FDA) แต่อย่างใด

สารชื่อคล้ายโลหะและแร่ธาตุที่เติมลงไปในอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวันนี้ ได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide) ไฮดรอกซีอพาไทต์ (hydroxyapatite) และซิงก์ออกไซด์ (zinc oxide) นับสิบปีที่สารเหล่านี้ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและยา ในรูปอนุภาคขนาดปกติ ซึ่งขณะนั้น FDA จัดให้สารเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่ยอมรับได้ว่าปลอดภัย (generally recognized as safe: GRAS) ขณะที่ปัจจุบันเริ่มมีความกังวลในเรื่องของสารดังกล่าวที่เข้ามาในรูปของอนุภาคเล็กจิ๋วอย่างอนุภาคนาโน โดยเฉพาะความเสี่ยงในการก่อพิษ เมื่อร่างกายย่อยสารตัวเดียวกันแต่ต่างขนาด

รายงานศึกษา ‘Tiny Ingredients, Big Risks’ ของกลุ่ม Friends of the Earth (FOE) หนึ่งในกลุ่มขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เมื่อปี 2014 พบว่า อนุภาคนาโนอาจก่อพิษทั้งในเซลล์เดี่ยวๆ และในสัตว์ทดลอง หลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นระดับของอนุภาคนาโนที่พบในอาหารผ่านกระบวนการ สูงขึ้นถึงระดับร้อยนาโนเมตร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบ (Crohn’s disease) และมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ตรวจพบอนุภาคนาโนในเนื้อเยื่อทางเดินอาหาร

FOE ให้ข้อมูลว่า บรรษัทอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยี โดยไม่ต่ำกว่า 200 บริษัท มีการลงทุนด้านนี้อย่างจริงจังและอยู่ระหว่างการโฆษณาผลิตภัณฑ์ คาดการณ์ว่าตลาดอาหารนาโนจะเติบโตถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2020 รายชื่อบริษัทที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี

บวกกับปัญหาเรื่องอาหารตัดแต่งพันธุกรรมที่สามารถเข้ามาในระบบอาหารโดยไม่มีการควบคุม ติดฉลาก หรือการทดสอบความปลอดภัยก่อนวางจำหน่าย ผู้บริโภคอย่างเราจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากหนูทดลองสักเท่าไหร่

[table “” not found /]

[table “” not found /]

 


อ้างอิงข้อมูลจาก:
alternet.org
foe.org
fda.gov

 

logo sponsor

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY