ออน เดอะ โร้ด - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ออน เดอะ โร้ด

 

ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นลำดับที่ 2 ของ way documentary
สารคดีว่าด้วยอาหารการกิน ชีวิตชีวา เมืองและชนบท
กับบรรดานักรังสรรค์อาหารที่ใช้รถเป็นห้องครัว
และมีท้องถนนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอาชีพ
ไล่ตั้งแต่ ฟู๊ด ทรัค ไปจนถึง ปลากริมไข่เต่า

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY