บทสารคดีขนาดสั้น - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

บทสารคดีขนาดสั้น

 

เมื่อก้อนหินเกาะกลุ่มกันด้วยความร้อน
มันกลายเป็นของเหลว
ไหลไปสู่จุดที่ต่ำกว่าอิสรภาพ

กาลเวลาแปรเปลี่ยนสรรพสิ่งให้อยู่ภายใต้ระบบระเบียบ
หล่อหลอมรูปแบบที่โน้มนำไปสู่การเชื่อฟัง
หินเหลวเย็นลงเป็นแผ่นแข็ง
ความมั่นคงแห่งลำดับชั้น

หินก้อนใหญ่สถาปนากฎแห่งผู้ปกครอง
สลักคำว่าผู้ยิ่งใหญ่บนมงกุฎของมัน
เรียกสิ่งที่ย่อยยับว่าเศษกรวด
ข้าทาสที่คอยพยุงน้ำหนักอันล้นเกิน

เรารอคอยเวลา
ภูเขาไฟปะทุ

 

มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม

 

 

สนับสนุนวรรณกรรมไทย โดย

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์แสงดาว

tagged    

Author

WAY of WORDS
โครงการเปิดรับต้นฉบับเรื่องสั้นและบทกวี ไม่จำกัดความยาวและเรื่องที่อยากเล่า ต้นฉบับทั้งเรื่องสั้นและบทกวี ถูกอ่านและพิจารณาโดยคณะบรรณาธิการสายแข็ง ก่อนเผยแพร่ทาง waymagazine.org