ศูนย์พัฒนา'เด็กเล็ก'บ้านราชคราม ไม่เน้นวิชาการ แต่พัฒนาการต้องเต็มสิบ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ศูนย์พัฒนา’เด็กเล็ก’บ้านราชคราม ไม่เน้นวิชาการ แต่พัฒนาการต้องเต็มสิบ

 

‘ไม่เน้นวิชาการ แต่พัฒนาการต้องถูกสร้างให้เต็ม’

คือธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม โรงเรียนเทศบาลประจำตําบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไม่มีวิชาเลข ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และวิชาหลักอื่นๆ หากเป็นวิชาเนื้อตัวร่างกาย และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นี่มีห้องเรียนขนาดกว้างราว 60 ตารางเมตรโดยประมาณ กว้างพอวิ่งจนหอบ มีเบาะหุ้มเสาทุกต้นกันเจ็บ มีของเล่นครบชั้นเป็นระเบียบ และเน้นให้หวงแหนของใช้ส่วนตัว อย่างแปรงสีฟัน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า

เป็นโรงเรียนในฝัน ไม่ใช่แค่ของเด็กๆ หากเป็นของผู้ปกครอง ‘ทุกคน’ ให้ไม่ต้องกระเสือกกระสนส่งลูกเรียนไกลๆ และแสนแพงด้วย!


Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY