อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ บอกอะไรเราบ้าง? - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ บอกอะไรเราบ้าง?

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ดูเหมือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการรณรงค์และมาตรการกวดขันของหลายหน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขภาพรวมของอุบัติเหตุทางถนนยังนับว่าค่อนข้างสูง โดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 300-400 คน สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ใช่เฉพาะดื่มแล้วขับแต่เพียงเท่านั้น หากยังรวมถึงพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายของผู้ขับขี่ สภาพรถ และสภาพถนนที่ไม่มีความปลอดภัย ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการทั้งระบบ

 

สนับสนุนโดย

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY