ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เก็บความบางส่วนจากงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย ศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ ที่ทำให้เห็นว่า 'ปรัชญาการเมือง' กับ 'ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ' เป็นสิ่งที่ยากสำหรับการเขียนรวมงานของนักคิดหลายคนมารวมในหนังสือเล่มเดียว

เชิญร่วมงานเสวนาหนังสือ ‘The Lemon Tree’

เสวนาหนังสือ 'THE LEMON TREE สันติวิธี มิตรภาพ และความขัดแย้ง: จากตะวันออกกลางถึงสามจังหวัดภาคใต้' ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ร้าน BOOKMOBY ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร