สมองต้องการพัก ผลลัพธ์เสพข่าวจนใจและกายด้านชา

สภาวะเสพข้อมูลข่าวสารเชิงลบมากจนก่อให้เกิดความเครียดไม่รู้ตัว จะจัดการและรับมืออย่างไรไม่ให้กลายเป็นเพิกเฉยและเฉื่อยชา

การเลี้ยงสุนัขดีต่อใจเด็กกว่าที่คิด

การเลี้ยงสุนัขไม่ได้ช่วยให้แค่ผู้ใหญ่มีสุขภาพดีทั้งจิตใจและร่างกาย กับเด็กก็เช่นกัน เพราะความน่ารักสดใสของสุนัขนั้นสามารถช่วยคลายความเศร้า ความเหงาและความเครียดของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น สุนัขยังเป็นตัวช่วยสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านของเด็ก ด้วยวิธีการให้เด็กอ่านหนังสือให้สุนัขฟังอีกด้วย

อินเทอร์เน็ตชะลอเครียดผู้สูงวัย

ผลการเก็บข้อมูลในผู้สูงอายุกว่า 20,000 รายในสหรัฐที่มีโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้พบว่า การที่ผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตสามารถลดความเครียดในวัยสูงอายุลงได้มากกว่าร้อยละ 33