ตลาดรถยนต์ซาอุดีอาระเบียพลิก เมื่อผู้หญิงมีสิทธิขับรถ

การออกประกาศของซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถขับรถยนต์ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้วงการรถยนต์ที่ซบเซาฟื้นตัวอีกครั้ง

ซาอุดีอาระเบียถึงคราพลิกผัน อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถยนต์

ซาอุดีอาระเบียออกประกาศเปลี่ยนแปลงขนบเข้มงวดเดิม ที่ห้ามสตรีขับรถยนต์ ซึ่งตลอดมาสิ่งนี้ถูกมองจากชาวโลกว่าเป็นแนวปฏิบัติลักษณะกดขี่ข่มเหงสิทธิสตรี และนี่อาจเป็นจุดเริ่มพลิกโฉมสังคมมุสลิมที่เคร่งจัดในซาอุดีอาระเบียให้ค่อยๆ เปลี่ยนไปก็เป็นได้