‘เสียงอีสาน’ ในทัวร์มาราธอนของคณะ คสช.

พล็อตเรื่องในพื้นที่ทั้งสี่แห่งคล้ายกัน แตกต่างในบริบท กล่าวได้ว่า ชุมชนทั้งสี่แห่ง ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา และการเอื้อประโยชน์แก่นายทุน แน่นอนคนเสียประโยชน์คือชุมชน อย่างน้อยๆ เขาถูกตัดโอกาสในการใช้สิทธิที่จะพูดที่จะคัดค้านที่จะแสดงข้อมูลอีกด้าน อาจกล่าวได้ว่าทุกรัฐบาลต่างก็ดำเนินนโยบายพัฒนาเช่นนี้ แต่ภายใต้รัฐบาลทหารที่ใช้อำนาจพิเศษต่างๆ เสกและเร่งรัดให้เร็วขึ้น และทำให้สังคมมิดสี่หลี่ ที่สำคัญกว่านั้น พวกเขาถูกละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงที่สุด

เพราะฉันมีใจให้กับเสียงเพลง ‘รัสมี Isan Soul’

ถ้าพูดถึงจุดเด่นของ Isan Soul รัสมีบอกว่า อย่างไรก็ต้องเป็นหมอลำ แต่เป็นหมอลำที่สามารถผสมผสานได้กับเครื่องดนตรีทุกชิ้นบนโลก ส่วนภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคเลย หากคุณได้ลองฟังเพลงของเธอ