The Basket: เลือกกินให้ตัวเรา

อาหารคืออะไร ทุกวันนี้เรากินอะไรเข้าไป อาหารเหล่านี้มาจากไหน มีกระบวนการผลิตแบบใด มีสารพิษหรือเปล่า คำถามเหล่านี้จะมีใครตอบได้บ้าง จึงมีการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อปลูกพืชอินทรีย์ขึ้นมา

กษัตริย์ศึกษา: ‘ดอยคำ’ วิทยาศาสตร์กับการสถาปนาอำนาจสถาบันกษัตริย์

'กษัตริย์ศึกษา' ในที่นี้คือ การอธิบายและศึกษาสถาบันกษัตริย์โดยใช้หลักวิชาการ วิทยานิพนธ์เรื่อง 'ชีวาณูสงเคราะห์: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพใต้ร่มพระบารมีฯ' โดย ปกรณ์ คงสวัสดิ์ อธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์ของดอยคำกับประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง

WAY 85 ‘Happy Anniversary’

ในมุมความชอบธรรมทางการเมือง รัฐบาลที่ไม่ได้มาตามระบบปกติธรรมดา ย่อมต้องรับเผือกร้อนหนักกว่า โดยเผือกหลักๆ มีสองก้อน คือ หนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ สอง การแก้ปัญหาสังคม

จาก ‘หมอกควัน’ ถึง ‘อาหารเรา’

ข้าวโพด ปลาป่น กะเพราไก่ไข่ดาว หมอกควัน และหนี้สินของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันอย่างไร และพัวพันกันอย่างสลับซับซ้อนยิ่งกว่าการผูกเรื่องในนวนิยายที่ได้โล่ความซับซ้อน

เหนือเกษตรกร เหนือสื่อ คือภาพลักษณ์

สืบเนื่องจากการเผยแพร่ "เอกสารฝ่าย PRธุรกิจยักษ์ใหญ่ จ่ายสื่อ -ลบกระทู้- อ้างชื่อนักวิชาการ” ของTCIJ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลชุดนี้ได้โยนระเบิดเข้ากลางวงสื่อมวลชน ไม่ใช่เพราะประหลาดใจหรือเพิ่งรู้ หากเป็นเรื่อง“วงใน”ที่มืออาชีพส่วนใหญ่รู้กันมานาน แต่แรงจากระเบิดลูกดังกล่าว กลับจุดไฟให้หลายคนร้อนตัววูบวาบ...