WAY 85 ‘Happy Anniversary’

cv-way#85

ครบรอบ 1 ปีเทศกาล ‘คืนความสุข’

IMG_4642 copy

Interview

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งออกมาหลังวันสงกรานต์ ก่อนสงกรานต์ WAY ควานหาบุคคลที่จะมาพูดคุยในเชิงการคาดการณ์สาระสำคัญที่จะออกมาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว

เราเลือกหมวดการกระจายอำนาจ และเลือก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 1 ใน 36 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อสนทนาถึงสาระสำคัญในหมวดการกระจายอำนาจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.

benze

face of entertainment

อย่างเลี่ยงไม่ได้ ตัวตนของ เบ๊น – ธนชาติ ศิริภัทราชัย ย่อมปรากฏในตัวตนของลุงเนลสัน พระเอกในคลิปวิดีโอ ‘BKK 1st Time’ และตัวตนของเขายังปรากฏใน
ตัวตนของลุงชัย ฮิปสเตอร์ชาวอุบลราชธานี

เบ๊น ธนชาติ เป็นนักเขียนและช่างภาพที่มีการทดลองเล่นกับข้อเขียนและภาพถ่ายอย่างน่าสนใจ การทดลองของเขานำไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดูเหนือจริง แต่มัน จริง – จริงๆ

subway85illus

SUb-way

ข้าวโพด ปลาป่น กะเพราไก่ไข่ดาว หมอกควัน และหนี้สินของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันอย่างไร และพัวพันกันอย่างสลับซับซ้อนยิ่งกว่าการผูกเรื่องในนวนิยายที่ได้โล่ความซับซ้อน นี่คือเรื่องราวที่จะคลี่ให้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งเล็กๆ ที่โยงใยสู่ระบบการผลิตอาหารในประเทศไทย

WAYWAY 85 ‘Happy Anniversary’

Related Posts

The Basket: เลือกกินให้ตัวเรา

อาหารคืออะไร ทุกวันนี้เรากินอะไรเข้าไป อาหารเหล่านี้มาจากไหน มีกระบวนการผลิตแบบใด มีสารพิษหรือเปล่า คำถามเหล่านี้จะมีใครตอบได้บ้าง จึงมีการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อปลูกพืชอินทรีย์ขึ้นมา

กษัตริย์ศึกษา: ‘ดอยคำ’ วิทยาศาสตร์กับการสถาปนาอำนาจสถาบันกษัตริย์

'กษัตริย์ศึกษา' ในที่นี้คือ การอธิบายและศึกษาสถาบันกษัตริย์โดยใช้หลักวิชาการ วิทยานิพนธ์เรื่อง 'ชีวาณูสงเคราะห์: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพใต้ร่มพระบารมีฯ' โดย ปกรณ์ คงสวัสดิ์ อธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์ของดอยคำกับประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง

‘เบ๊น ธนชาติ’ ไทยแลนด์แดนเซอร์เรียล

เอาล่ะ พอดีกว่า ผมไม่กวนตีนดีกว่า ความจริงผมเป็นคนเฉยๆ มากกว่า ไม่ได้ชิคอะไรหรอก แต่หลังๆ ชอบมีคนถามว่าเราชิคไหม เป็นฮิปสเตอร์ไหม เราก็ตอบว่าใช่ครับ...จบ