ประชานิยมในโลก (ไร้) ประชาธิปไตย

ศูนย์ดิเรก ชัยนาม และสำนักพิมพ์ Bookscape จัดให้มีการเสวนาและเปิดตัวหนังสือ 'ประชานิยม: ความรู้ฉบับพกพา' (Populism: A Very Short Introduction) เพื่อสะสางให้เข้าใจต่อขอบเขตของความหมาย 'ประชานิยมในโลก(ไร้)ประชาธิปไตย'

‘ธรรมาเทวาธิปไตย’: คุณค่าการเมืองและประชาธิปไตยฉบับ ‘คนดี’

เก็บความจากงานสัมมนาสาธารณะ 'การเมืองคนดี: ความคิด ปฏิบัติการณ์ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุนขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย' เกี่ยวกับงานวิจัยภายใต้ชื่อ 'ธรรมาเทวาธิปไตย': ระบบคุณค่าและประชาธิปไตยฉบับ 'คนดี'

ความตายซ้ำซากของปรัชญาการเมือง

สรุปวงเสวนาที่ชื่อว่า 'ปรัชญาการเมืองตายแล้ว?' และงานเปิดตัวหนังสือ 'ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา' โดยสำนักพิมพ์ openworlds และศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2017 โดยอาจารย์ผู้สอนวิชาปรัชญาการเมืองแห่งคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เกษียร เตชะพีระ และ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

WAY to READ: เสียงจากเด็ก ‘แพรกหนามแดง’ เสียงจากตัวตน เสน่ห์ สังข์สุข

'แพรกหนามแดง’ คือหนังสือเล่มใหม่ที่ นิธิ นิธิวีรกุล หยิบยกมาพูดถึง งานชิ้นใหม่ของนักเขียนผู้มีผลงานแปลแม้ในภาษากาตาลัน แดนอรัญ แสงทอง ว่าด้วยมุมมองบริสุทธิ์ของเด็กหลายคน ที่อาจแทนความทรงจำครั้งเก่าก่อนของเขา / ตบท้ายอีกสี่เล่มแนะนำที่กองบรรณาธิการอ่านแล้วตบเข่าลงความเห็นว่า 'เข้าท่า'

Direk’s Talk: ภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยในตุ๊กตาแม่ลูกดกของรัสเซีย

สรุปใจความสำคัญจากการนำเสนอทางวิชาการในหัวข้อ 'ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์: ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำนาจนำในสังคมไทย' โดยศาสตราจารย์เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในประวัติศาสตร์นิธิ

เรียบเรียงบางประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีการเสวนากันภายในงาน 'นิธิ 20 ปีให้หลัง' ประกอบด้วยผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ได้แก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เกษียร เตชะพีระ และประจักษ์ ก้องกีรติ

ระบอบทักษิณ 101

“ระบอบทักษิณคือ ความเคลื่อนไหวแรกที่จะออกจากโครงสร้างอำนาจเดิมของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลัง 14 ตุลาคม 2516” เกษียร เตชะพีระ หนึ่งในผู้นิยามคำว่า ‘ระบอบทักษิณ’ เอาไว้ตั้งแต่ปี 2546