การแสดงโอชาภิวัตน์ของเชฟหนุ่ม

วิวัฒนการอาหารสามารถถอดรื้อสร้างเป็นสิ่งใหม่ได้ เชฟรุ่นใหม่ๆ หลายคนเสาะหาคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นดีๆ ทำความรู้จักกับ ‘ความรู้’ อันไม่รู้จบของวัฒนธรรมอาหารจากชาวบ้าน มาถอดรื้อและสร้างเป็นเมนูแปลกใหม่ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น 'โอชาภิวัตน์'

วัตถุดิบ และการ ‘ด้น’

หากเปรียบเป็นเพลง การเอาตัวโน้ตมาเรียงเป็นแถว อาจมีทฤษฎีกำกับเป๊ะๆ นั่นคือเรื่องปกติ ล้ำไปกว่านั้น หากนำตัวโน้ตมาจัดเรียงใหม่อย่างเชี่ยวชาญ แต่ 'ไม่มั่ว' เราเรียก improvise อาหารก็เช่นเดียวกัน ด้วยวัตถุดิบเดิมๆ ผ่านมือใครมือมัน ไม่มีสูตรตายตัว นี่คือ 'การด้น' ที่ทำให้ของเก่าๆ ออกมาเป็นรสใหม่ๆ จะพูดว่าเป็นการ improvise ด้านอาหาร ก็คงไม่ผิดเท่าไหร่